Помощни органи

1. Национален стачен комитет

2. Арбитражна комисия

3. Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по организационно и финансово развитие, координация и комуникация:

 • Председател: Пламен Димитров
 • Заместник-председател: Пламен Нанков

 4. Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по икономическа и подоходна политика:

 • Председател: Пламен Димитров
 • Заместник-председател: Николай Ненков

 5. Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по социална защита безопасност и здраве при работа:

 • Председател: д-р Иван Кокалов
 • Заместник-председател: Асиа Гонева

 6. Юридически комитет. Постоянен консултативен комитет по Правна закрила на труда и КТД:

 • Председател: Чавдар Христов
 • Заместник-председател:  Николай Недев

 7. Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по обучения,  проекти и международно сътрудничество:

 • Председател: Пламен Димитров
 • Заместник-председатели: д-р Иван Кокалов и Юлия Симеонова

8. Комисия по младежката политика и работнически спорт:

 • Съпредседатели: Даниела Алексиева и Пламен Нанков

9. Комисия за равнопоставеността, семейството, жените и децата:

 • Председател: Янка Такева
 • Заместник-председател: Екатерина Йорданова