Социална Европа

Брой 1/ Март 2018 г.

Съдържание на броя

 1. Заплата за издръжка (Living wage) - същност, ползи и добри практики в европейски и световен план 
 2. Експертно мнение - представяне на интервюта с експерти, публикувани в он-лайн платформата "Social Europe":
 • Christine Aumayr-Pintar „Десет точки за прозрачност на заплащането  в европейските компании“ 
 • Peter Scherrer „Време е да споделим ползите от икономическия просперитет на Германия“ 
 • Valeria Pulignano „Некоординираната децентрализация при колективното трудово договаряне: предизвикателства и ефекти“ 
 1. Секция „Новини“

 

Пламен Димитров: Докато говорим за Европа на две скорости, тя се разделя

 • snimka-debat

 Докато говорим за Европа на две скорости, тя ефективно се разделя.  Вече се говори за финансов министър на еврозоната, социален стълб за еврозоната. Въпросът не е дали континентът ще се раздели, а как, което е плашещо. Това обяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров на дебат за Бялата книга за бъдещето на Европа, организиран от Икономическия и социален съвет и от Европейския икономически и социален комитет.

Брой 1-2/ Март-Юни 2017

Съдържание на броя:

1. Индустриални отношения, социален диалог, стратегии на синдикатите през погледа на европейските изследователи

 • Кратък увод към тематиката на настоящето двойно издание
 • Три  сценария за развитие на индустриалните отношения в Европа
 • Иновационни  практики на синдикалните движения в Централна и Източна Европа
 • Синдикатите  са по-силни, отколкото може би си мислят

2. Новини от МКП 

3. Новини от TUAC

4. Новини от ЕКП

5. Новини от Европейските институции

Изтегли броя като pdf*

Брой 4/ Ноември 2016 г.

 

Съдържание на броя:

Новият свят на труда: Влиянието на цифровизацията върху пазара на труда и трудовите и социалните права. Изследвания и анализи, посветени на цифровизацията

1. Оформяне на новия свят на труда. Въздействията на цифровизацията и роботизацията. Обобщение на основните изказвания на Конференцията, организирана от ЕКП и ЕПИ на 27-29 юни 2016 г.

2. Преглед на изследванията

  — Контекст - Какво е дигитална икономика?

  — Бизнес модели и регулаторни предизвикателства

  — Ефекти върху икономиката и заетостта

  — Промени в организацията и условията на труд

  —  Платформената икономика - еволюция или революция на организацията на труда от гл.т. на социалните ефекти?

  — Постигане на справедлива политика по цифровата икономика: ролята на синдикатите

  — Европейски и национални мерки и инициативи  по повод на цифровизацията

Изтегли броя като *pdf

 

 

Брой 3/ Октомври 2016 г.

Съдържание на броя:

1. Новият свят на труда: Влиянието на цифровизацията върху пазара на труда и трудовите и социалните права
Част първа: Основни документи, свързани с цифровизацията
2. Новини от МКП
3. Новини от ЕКП
4. Новини от Европейските институции

Изтегли броя като *pdf