Социална Европа

Брой 1/ 2006 г.

1. Испания - от дерегулация към търсене на баланс между гъвкавост и сигурност
2. Италия - нетипичната заетост между самонаемането и наемния труд - ново предизвикателство за синдикалното представителство