Социална Европа

Брой 2/ 2008 г.

Пенсионни реформи и заетост на възрастните работници
1. От трудова дейност към пенсия – каква сигурност за възрастните работници?
2. Пенсионната възраст под въпрос
3. Увеличаване заетостта на възрастните работници – как и с какви последици?
4. Пенсии, възрастни работници – слабо влияние на европейския синдикализъм
5. Приложение

Брой 4/ 2002 г.

1. ДАНИЯ - профсъюзната конфедерация търси ново послание
2.САЩ - стратегия за набиране на синдикални членове
3. ГЕРМАНИЯ  - създаване на най-големия синдикат в света
4. АВСТРИЯ - нови тенденции в синдикализма
5. Съвременното развитие на миграционната политика в България

Брой 3/ 2002 г.

1. институционалната рамка на колективното договаряне - френският парадокс 
2. Колективното договаряне, социалните пактове и трудовата политик в ИТАЛИЯ - нов модел на индустриални отношения? 3. Колективното договаряне в ГЕРМАНИЯ