Социална Европа

Брой 2/ Юни 2016 г.

Съдържание на броя:


1. Веригите на доставки и достойният труд:
- Качеството на заетостта в световните вериги на доставки
- „Надграждане“ по посока достоен труд във веригите на доставка
- Пътят напред
- Достойния труд в световните вериги на доставки- преглед на инициативите на ЕС
2. Новини от МОТ
3. Новини от TUAC
4. Новини от ЕКП
5. Новини от Европейските институции

Изтегли броя като *pdf

Брой 1/ Март 2016 г.

Съдържание на броя:

1. Пазарът на труда в Европа: Инвестирането в хората е ключ към икономическия растеж
    - Пазарът на труда в Европа- общ преглед; 
    - Пазарът на труда в България- кратък обзор.

2. Новини от ЕКП

3. Новини от МКП

4. Новини от Европейските институции

Брой 4/ Декември 2015 г.

Съдържание на броя: 

1. Рамково споразумение на европейските социални партньори по приобщаващите пазари на труда 2010-2014 г. 

  • ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME: Рамково споразумение по приобщаващите пазари на труда, 2010 г.
  • Преглед на практиката на социалните партньори в държавите-членки на ЕС по въвеждането на автономното споразумение по приобщаващите пазари на труда

2. Новини от ЕКП

3. Актуални новини от Европейските институции

4. ПРИЛОЖЕНИЕ - Рамково споразумение по приобщаващите пазари на труда

Брой 3/ Септември 2015 г.

Съдържание на броя:

1. Заплата, осигуряваща издръжката на работника (LIVING WAGE)

МОТ: Методологически преглед по изчисляването на заплатата за издръжка
Европейска конференция, посветена на заплатите за издръжка на работника (25-26 ноември 2013 г., Берлин)
Доклад „Заплатата за издръжка на работещите в световните вериги на доставки“
Заплатата за издръжка във Великобритания”. Доклад за лятното училище на ЕКП по колективно трудово договаряне
Преглед на световната практика, свързана със заплатите за издръжка
2. Новини от ЕКП и МКП

3. Актуални новини от Европейските институции

Изтегли като *pdf

Брой 2/ Юни 2015 г.

Съдържание
на броя:
1. На фокус: Персонални и домакински услуги: потенциал за развитие на заетостта и баланса на трудов и семеен живот (Европейски политики и добри практики)
2. Актуални новини от ЕКП и МКП
3. Новини от Европейските институции

Изтегли като *.pdf