Брой 3/ 2002 г.

1. институционалната рамка на колективното договаряне - френският парадокс 
2. Колективното договаряне, социалните пактове и трудовата политик в ИТАЛИЯ - нов модел на индустриални отношения? 3. Колективното договаряне в ГЕРМАНИЯ

Изтегли като *.pdf