Брой 2/ 2001 г.

1. Някои сегашни предизвикателства за синдикализма
2. БЪЛГАРИЯ по пътя на присъединяването към ЕС
3. Европейският съвет в НИЦА
4. Десетгодишно изследване на условията на труд в Европейския съюз

<a href="http://www.knsb-bg.org/pdf/se/euro01-2.pdf" target="_blank">Изтегли като *.pdf</a>