Брой 1/ 2001 г.

1. Намаляващо значение на стачката като средство за натиск?
2. Индустриалният конфликт в страните от ЕС - някои тенденции
3. ИТАЛИЯ - нов закон за стачката в общественото обслужване

Изтегли като *.pdf