Брой 3 / 2011 г.

Демографско развитие и коефициент на зависимост – пазарът на труда като ключов елемент
Конгресът на ЕКП в Атина – търсене на стратегия за защита на европейския социален модел

Изтегли като *.pdf