Брой 3/ 2009 г.

Италия – Реформа на системата за колективно договаряне без синдикално единство
Европа – Изгледи за нови директиви за отпуск по майчинство, родителски отпуск

Изтегли като *.pdf