Апел за Национална акция на работеща България "Заедно да защитим труда си!"

  • site_podkrepa_1

КНСБ, КТ "Подкрепа" и техните индустриални федерации започват Национална акция на работеща България "Заедно да защитим труда си!". Целта е да се съберат поне 100 000 подписа до Коледа, с които да се сложи ред и да се увеличи заплащането за нощен труд, да се въведе сумарно изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем режим на работа, да се гарантира реалното заплащане на извънредния труд, съобщиха двамата президенти на национално представителните синдикати на пресконференция в КНСБ.

От КНСБ са решени да доведат до край законовата рамка и регламентанция в по-справедлив вид на отчитането на работното време в неговия сумиран вариант, както и заплащането на нощния и извънреден труд. Основните ориентири на синдикалната организация ще бъдат Конвенция 1 за работното време на Международната организация на труда (МОТ) и Директива 2003/88/на Европейския съюз.

От своя страна президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов посочи, че България е на пето място в Европейския съюз по количество работно време. Ние полагаме най-много и най-ниско платен труд, отчете шефът на синдикалната организация.

Ето и целия текст на апела:

Апел към трудещите се национална акция на работеща България "Заедно да защитим труда си!"

Организацията на трудовия процес и правилното прилагане на нормативните изисквания свързани с работното време винаги са били обект на дискусия от страна на Синдикатите и търсене на решения за недопускане на нарушения. Продължителната работа при специфични условия и рискове за живота и здравето на работниците влияе върху личния и семейния живот, претоварва и стресира, и създава несигурност при работа и несправедливост при заплащането на извънредния и нощния труд. Това е и една от основните причини за липсата и напускане на квалифицирана работна ръка.

Над 40 хил. подкрепиха до момента националната акция „Заедно да защитим труда си

 

  • 770-434-pari-vreme-piasychen-chasovnik-rabotno-vreme-zaplashtane

Над 40 хил. подписа са събрани към момента от КНСБ в националната акция на работеща България „Заедно да защитим труда си“. Тя се провежда от началото на октомври съвместно с КТ „Подкрепа“ и цели да се сложи ред и да се увеличи заплащането за нощен труд, да се въведе сумарно изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем режим на работа, да се гарантира реалното заплащане на извънредния труд.

Пламен Димитров: Необходима е единна мярка за заетостта през 2021 г.

Необходимо е опростяване на подкрепата за заетостта и доходите. КНСБ предлага за следващата година да има единна мярка с подмерки към нея, каза президентът на конфедерацията Пламен Димитров днес при представянето на традиционното изследване на потребителските цени и издръжката на живота. Димитров обясни, че на първо място трябва да се даде правна дефиниция какво е временна или техническа безработица. Целта е, когато предприятието работи на 60 или 80 процента от своя капацитет, държавата да допълва загубения доход. В предприятията, които са спрени принудително заради въведени мерки, пък да се компенсира 80% от брутния доход на заетите от началото на периода, в който са затварени. Такава мярка се прилага в Германия и Австрия.  

Това трябва е подходът, не с 24 лв. или други суми, които не е ясно защо са точно толкова, коментира още Димитров. 

Втората група трябва да е ориентирана към подкрепа на бизнеса и отново може да бъде взаимствата от Германия. Там, ако фирмите имат 20 и повече спад, 75 процента от съответния оборот за съответния месец за предходната година се компенсира от държавата.