Трудови конфликти

Трудови конфликти

КНСБ те защитава при трудови конфликти чрез:

  • Посредничество и преговори за решаване на възникнали колективни трудови спорове;
  • Откриване на процедури и провеждане на ефективни стачни действия, митинги и шествия (връчване на стачни искания, водене и приключване на стачни преговори и др.);
  • Методическа и експертна помощ при провеждане на синдикални акции по Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) и Закона за събранията и манифестациите (ЗСММ);
  • Отстояване на договорените доходи и социални придобивки в колективните трудови договори;
  • Сигнализиране при възникване на социално напрежение и трудови конфликти – така помагаш на КНСБ да защити твоите права.