Колективно трудово договаряне

КТД

КНСБ ти осигурява включване в колективното трудово договаряне и в сключените КТД:

  • Договаря по-благоприятни условия на труд от установените минимални стандарти в трудовото законодателство
  • Осигурява допълнителни права и придобивки за работещите
  • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място
  • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от изпълнението на КТД
  • Предоставя експертна и консултантска помощ от юристи и икономисти, работещи в националната мрежа по КТД, безплатен достъп до която имат всички членове на КНСБ
  • Не забравяй, че КТД е възможно да има само там, където има действаща синдикална организация и ти си неин синдикален член