Безопасност и здраве при работа

Безопасност и здраве

КНСБ се грижи за твоите безопасност и здраве при работа чрез:

  • Консултации в приемната и в е-синдиката на КНСБ относно здравословните и безопасни условия на труд;
  • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
  • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд във фирмите;
  • Съдействие с цел спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд на различни нива;
  • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение.