Издръжка на живота

Поне 1923 лв. са нужни, за да живее нормално 4-членно семейство

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ И ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТ НА ИССИ НА КНСБ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
В края на 2009 г. стойността на издръжката на живот достигна до –  480,68лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1923 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът  на нарастване на издръжката на живот е с 0.5% спрямо месец септември 2009 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 1,5%. Основните индикации за задържането на ценовите нива бяха очертани през трето тримесечие на 2009 г., когато се отчете реален спад, така че по-ниски темпове на нарастване на издръжката на живота бяха очаквани. Ефектите на икономическата кризата, изразяващи се в спад на производството и потреблението доведоха до ясно изразена тенденция към задържане и намаление на ценовите равнища.

Издръжка на живота през септември 2009 г.

През третото тримесечие на 2009 г. издръжката на живот спадна с 0.5% спрямо месец юни 2009 г., а за едногодишен период нарасна с 1.5%. Основните индикации за задържането на ценовите нива бяха подсказани още през юни и през месец септември вече е отчетен реален спад. Дали тези индикации ще се утвърдят като „обръщане на тренда”, след отчетената през последните две години възходяща тенденция, или имат само конюнктурен, сезонен характер, зависи от динамиката на промените през следващите месеци. Към наблюдавания период основната причина за това обръщане на тренда е сезонният спад в цените на някои хранителни стоки и особено на пресните зеленчуци и плодове.

Издръжка на живота през юни 2009 г.

Издръжката на живот на 1 чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 480,70 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1923 лв., за да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти.

478,33 лв. - за да живеем нормално

Продължава да се задълбочава диференциацията между средните заплати в отделните отрасли и дейности, показва Анализа на потребителските цени, нагласи и издръжката на живот на българското население. Данните бяха представени от директора на Института за социални и синдикални изследвания д-р Любен Томев, на пресконеференция в КНСБ.

1923 лв. трябват на 4-членно семейство

Издръжката на живот на 1 чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 480,70 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1 923 лв., за да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти.Това стана ясно на пресконференция в централата на КНС, на която директорът на Института за социални и синдикални изследвания Любен Томев представи данни за равнището на цените на стоки и услуги и потребителските нагласи в България през първите 4 месца на 2009 г.
 
Image