Издръжка на живота

Издръжка на живота през септември 2009 г.

През третото тримесечие на 2009 г. издръжката на живот спадна с 0.5% спрямо месец юни 2009 г., а за едногодишен период нарасна с 1.5%. Основните индикации за задържането на ценовите нива бяха подсказани още през юни и през месец септември вече е отчетен реален спад. Дали тези индикации ще се утвърдят като „обръщане на тренда”, след отчетената през последните две години възходяща тенденция, или имат само конюнктурен, сезонен характер, зависи от динамиката на промените през следващите месеци. Към наблюдавания период основната причина за това обръщане на тренда е сезонният спад в цените на някои хранителни стоки и особено на пресните зеленчуци и плодове.

Издръжка на живота през юни 2009 г.

Издръжката на живот на 1 чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 480,70 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1923 лв., за да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти.

478,33 лв. - за да живеем нормално

Продължава да се задълбочава диференциацията между средните заплати в отделните отрасли и дейности, показва Анализа на потребителските цени, нагласи и издръжката на живот на българското население. Данните бяха представени от директора на Института за социални и синдикални изследвания д-р Любен Томев, на пресконеференция в КНСБ.

1923 лв. трябват на 4-членно семейство

Издръжката на живот на 1 чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 480,70 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1 923 лв., за да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо нормалните български стандарти.Това стана ясно на пресконференция в централата на КНС, на която директорът на Института за социални и синдикални изследвания Любен Томев представи данни за равнището на цените на стоки и услуги и потребителските нагласи в България през първите 4 месца на 2009 г.
 
Image 

Издръжка на живота през март 2009 г.

През първото тримесечие на 2009 г. издръжката на живот нарасна с 1,1% спрямо месец декември 2008 г., а за едногодишен период увеличението е с 6,8%. Темповете на нарастване на издръжката на живота свидетелстват за относително задържане на ценовите нива в сравнение със същия период на миналата година, но в сравнение с динамиката през последните 9 години, общо взето не излиза извън обичайните параметри. Този факт едва ли действа успокояващо, като се имат предвид очакванията за нови, по-високи цени на електроенергията в периода около средата на годината, което неминуемо ще се отрази върху общото ценово равнище.