Издръжка на живота

2508 лв. са нужни за издръжка на 4-членно семейство в края на септември

В края на третото тримесечие общата стойност за издръжка на 4-членно домакинство (двама родители + две деца) достига до 2508 лв. Това са средства, необходими за осигуряване разходите за храна, поддържане на жилище, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти. Издръжката на живот на 1 лице от четиричленно домакинство е в размер от 627 лв.

Това показва наблюдението на потребителските цени и издръжката на живота, което Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ прави от 30 г. Резултатите към края на септември тази година бяха представени на онлайн пресконференция днес от президента на КНСБ Пламен Димитров и Виолета Иванова от ИССИ. 

Димитров отчете отражението на предизвиканата от ковид криза върху работните места - от март до октомври с прилаганите схеми и мерки са запазени над 300 хил. работни места, но са загубени 103 хил. Корона вирусът изостри неравенствата, по-бедните са изложени на по-голям риск. Освен това той промени начина на живот и на работа, посочи президентът на КНСБ. Той цитира данни на Eurofound, според които 44,5% от всички европейци работят от вкъщи, у нас този процент е 25,6 на сто. Това води след себе си нови рискове. 

2504 лв. необходими за издръжка на 4-членно семейство през юни, на годишна база сумата е с 56 лв. повече

 

2504 лв. са необходими за издръжка на 4-членно семейство, включващо двама родители и две деца, през месец юни. С тези средства домакинството може да покрие разходите си за храна, поддържане на жилище, здравеопазване, образование, транспорт и почивка спрямо средните български стандарти. Осреднената стойност, необходима за издръжката на едно лице, е в размер от 626 лв.

Това показва регулярното изследване на КНСБ за установяване на необходимите средства за издръжка на живота, проведено през миналия месец. То е първото за тази година, след като безпрецедентно провеждането му бе прекъснато заради пандемията с COVID-19 r въведените мерки за извънредно положение. С възстановяване на нормалния ритъм на живот ИССИ на КНСБ направи проучването, за да проследи настъпилите изменения от преди епидемичната криза и към настоящия момент. Данните бяха представени от президента на КНСБ Пламен Димитров и икономистът в Института за социални и синдикални изследвания Виолета Иванова. 

Издръжката на живот расте, 2472 лв. необходими за нормален живот на семейство

  • IMG_1910

За нормален живот на четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца, са необходими 2472 лева месечно. От началото на годината общата стойност на издръжката на човек се е повишила с 63 лв. и достига средно 618, 15 лв. Това показва изследването на КНСБ на потребителските цени и нужните средства за издръжка за третото тримесечие на годината, огласено днес от президента на конфедерацията Пламен Димитров и изследователя от Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Виолета Иванова.

Издръжката на живот расте, зее огромна граница между богати и бедни (пълен текст на изследването)

  • Izdrajka

Издръжката на живот за четиричленно домакинство у нас е нараснала с 32 лева през първите три месеца на годината - това показва редовното изследване на КНСБ на потребителските цени и нужните средства за издръжка, огласено днес от президента на КНСБ Пламен Димитров и изследователя Виолета Иванова.

2410 лева са необходими за издръжката на четиричленно семейство в страната

  • 12

2410 лева са необходими за издръжката на четиричленно домакинство, включващо двама родители и две деца. За столицата обаче сумата е 3184 лева. Това заяви на пресконференция президентът на КНСБ Пламен Димитров, който обобщи основните резултати от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ за последните три месеца на 2018 година. Средствата покриват разходите за храна, образование, транспорт, здравеопазване, жилище, почивка. Осредненият размер за издръжката на живота на едно лице е в размер на 602.52 лв. За да се достигне общата стойност за покриване на необходимите средства за издръжка, следва нетният размер на работната заплата, която получават двамата възрастни от този тип домакинство да бъде не по-нисък от 1 205 лв. за всеки от тях (бруто 1 551лв.), при условие, че работната заплата е единствен източник на доходи.