Новият глобален индекс на МКП за правата – най-лошите държави за работа в света

Глобален индекс на МКП за правата

Глобално изследване за степента на защита на работническите права бе представено на Третия конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) в Берлин. Глобалният индекс на МКП за правата класифицира 137 държави според 97 международно признати показателя, за да прецени къде правата на работниците са най-добре защитени законово и в практиката.

„Страни като Дания и Уругвай проправиха път през техните строги трудови закони, но изненадващо, такива като Гърция, САЩ и Хонг Конг изостанаха назад”, каза генералният секретар на МКП Шаран Бъроу. „Оказва се, че нивото на развитие на съответната страна е слаб индикатор що се отнася до основните права на работниците и служителите”, коментира Бъроу.

През последните 30 години МКП събира данни за нарушаването на синдикалните права по целия свят. Глобалният индекс на МКП за правата от 2014 г. представя внимателно проверена информация за последните 12 месеца във лесен формат за употреба, така че всяко правителство и бизнесът да могат да сверят своите практики.

Според изследването трудовият закон на Камбоджа се е провалил в защитата на много работници и служители. В страната съществуват неоправдани ограничения в правото за избор на синдикални представители. В Близкия Изток Катар е на път да позволи синдикалното сдружаване за всички чуждестранни работници, докато в Гватемала, Латинска Америка липсата на каквото и да е гарантиране на права прави държавата едно от най-лошите места за работа.

Ключови заключения от Глобалният индекс на МКП за правата:

  • През последните години, правителствата на най-малко 35 държави показно са арестували или вкарали в затвор работници и служители, за да се противопоставят на исканията за демократични права, справедливи заплати, по-сигурни условия на труд и работни места.
  • В най-малко 9 държави убийствата и отвличането са често използвани практики за сплашване на работници и служители.
  • Работници в най-малко 53 държави са били освободени от работа или уволнени за опитите им да преговарят за по-добри условия на труд.
  • Законите и практиките в най-малко 87 страни изключват определени категории работници от правото на стачка.

Във време, в което корпоративната власт никога не е била по-могъща, тези резултати показват, че почти всяка държава може да подобри своето отношение към работещите. Само Дания е получила нулева отлична оценка, отговаряйки на всички 97 индикатора за основни права на труд. Световното изследване на МКП за 2014 г. показва, че почти 2/3 от хората искат правителствата да направят повече за намаляване на корпоративната власт.

„Докладът „Правене на бизнес” на Световната банка наивно възпрема възгледа, че понижението на трудовите стандарти е нещо, към което правителствата трябва да се стремят”, каза Шаран Бъроу. „Индексът алармира правителствата и работниците и служителите, че синдикатите по света ще застанат солидарно заедно, за да защитят основните трудови права”, допълни тя.

Глобалният индекс на МКП за правата оценява страните от 1 до 5 според 97 показателя и с обща оценка ги поставя в една от 5 класации.

1)  Непостоянни нарушения на правата: 18 държави, включително Дания и Уругвай;
2)  Повтарящи се нарушения на правата: 26 държави, включително Япония и Швейцария;
3)  Чести нарушения на правата: 33 държави, включително Чили и Гана;
4)  Систематично нарушаване на правата: 30 държави, включително Кения и САЩ;
5)  Липса на защита на права: 24 държави, включително Беларус, Бангладеш и Катар;
5+) Липса на защита на правата, дължаща се на колапс на върховенството на правото: 8 държави, включително Централна Африканска Република и Сомалия.