Не може определени професии да плащат сметката за прехода

Вдигнете вноската за пенсия, а не стажа
Това ще вкара 400 млн. лева в хазната, казва Валентин Никифоров

Броени дни остават до началото на националните протести срещу пенсионната реформа, които ще поведе КНСБ. В цялата страна вече се събират подписи срещу готвените промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), а на 7 октомври ще се състои и национален митинг пред парламента. Защо се стигна дотук, сами ли са в недоволството си КНСБ, или с тях е и другият синдикат - КТ "Подкрепа", има ли политика в готвените протести, попитахме вицепрезидента на КНСБ Валентин Никифоров.

 

 

- Г-н Никифоров, защо се стигна до национални протести?
- Основните ни искания са срещу промените в проекта за  изменение на Кодекса за социално осигуряване. Нашата оценка е, че по този начин  не се гарантира финансовата стабилност на НОИ, а се орязват права. Това, което  се предлага, са нулеви години за пенсиониране на работещите в първа и втора  категория труд. Увеличавайки с по година възрастта за пенсиониране през 2011 и  2012 г., тези хора няма да имат възможност да се пенсионират. Става въпрос за  заетите във въгледобива, рудодобива, транспорта, химическата промишленост,  металургията - цветна и черна. Хора, които дават здравето си за по-ранно  пенсиониране. Засягат се и над 3 милиона българи, за които се повишава  осигурителният стаж - защото някой е решил, без да има сериозна обосновка. През  2000 г., когато се правеха промени в пенсионната система, осигурителният стаж се  вдигна с 14 г. за жените, а за мъжете - с 12 г. И сега на същото това поколение  се готви ново увеличение с още три години. Това е просто невъзможно, защото  безработицата е голяма, а и така се повишава на практика възрастта за  пенсиониране на тези 3 млн. души.

 

- Но в цяла Европа вървят реформи за повишаване на  осигурителния стаж или възраст.
- В момента се прави пенсионна реформа в Европа, но във Франция  например жените и мъжете се пенсионират на 60 г., а у нас - на 60 и 63 г. До  2018 г. ще се повишат изискванията с две години. А три години за условията, в  които работят българските мъже и жени, е твърде много, защото трайните работни  места непрекъснато намаляват. В началото на годината правителството обеща, че ще  се говори за пенсионна реформа в началото на 2012 г., когато икономическата  криза е отминала. Кой, как и защо принуди социалния министър да внесе това  предложение сега - да кажат те. Срещнахме се с всички парламентарно представени  партии и групи и се договорихме, че през септември ще се направят финансови  разчети, за да се оздрави НОИ. Това обаче не се случи.

 

- Какво трябва да се случи, за да спрете протестите?
- Имаме съвсем конкретни искания. Първо - да се увеличи пак  осигурителната вноска с 2%, с колкото това правителство я намали. От тази мярка  в НОИ ще влязат 400 млн. лв. допълнително. От тези 2 на сто 1.1% се плащат от  работодателя, а 0.9% от работника. Това повишение се приема от хората. Второ:  веднага бизнесът да се разплати с НОИ, той дължи 1.1 млрд. лв. по наша  информация. В тях влизат главница и лихви. И трето: криминализиране дейността на  работодателите, които не изплащат заплати и осигуровки. Защо не гледаме това в  Европа, там такова животно като неизплащане на заплати и осигуровки няма. И не  на последно място бизнесът пое ангажимент в антикризисните мерки, че намалявайки  с 2% осигурителната тежест, ще запази 150 000 работни места. Къде са те? Ще си  ги търсим като наследство.

 

- За да спрат протестите и 4-те условия ли трябва да се  изпълнят?
- Не може първо да промениш закона и след това да обещаваш  нещо, което може и да не се случи. Първият ангажимент в антикризисните мерки  беше правителството да разплати задълженията си към бизнеса, които по наша  информация бяха над 660 млн. лв., а други данни сочеха 1 млрд. лв. Там има и  милиони левове неразплатени заплати, това случи ли се. Информацията е, че са  изплатени около 170 млн. лв. А другите! В момента мониторингът ни сочи, че над  450 млн. лв. се дължат на българските работници. Така че не може само с единични  обещания да не се състои протестната акция. Категорично настояваме пред премиера  да изтегли този законопроект на кодекса от парламента. И на база финансови  разчети да се види какви мерки може да се предприемат. Ние сме за пенсионни  реформи, но не само ние да платим фактурата на икономическия преход. В бизнеса  през тези години от намаляване на осигурителните вноски и от данъчни облекчения  останаха над 10 млрд. лв. Къде са инвестициите в нови и трайни места?

 

- Кой очаквате да дойде на протестите, само хора от 1 и 2  категория труд ли?
- Очакваме българските граждани да се събудят и да защитят  своите права, така, като става в Испания, Белгия, Франция, Гърция. Ние сме  категорично против това КСО, защото не се решава проблемът на НОИ. И екипът,  който е подготвил този проект, трябва да отговаря с главите си, когато през  следващата година НОИ не се окаже по-добре. Тогава може да се предлагат други  решения като повишаване на пенсионната възраст на 65 г. Не приемаме в социалната  комисия в парламента представител на дирекция от МТСП да заяви арогантно: Ами  кой е казал, че българските работници трябва да се пенсионират. Представяте ли  си това какъв цинизъм е!

 

- Защо протестите се подготвят само от КНСБ, а не съвместно с  "Подкрепа"?
- Това може да попитате колегите от КТ "Подкрепа". С нарочно  решение на координационния съвет ние се обърнахме към тях, като ги призовахме за  единен консултативен съвет между двете централи и общи решения за синдикални  действия. Това, че ние обявихме дата, не пречи колегите да обявят своя дата.  Миналата година при протестите правихме в един и същи месец отделни синдикални  акции. Решението на нашия координационен съвет е, че не можем мирно и кротко да  чакаме обещания, че между първо и второ четене някой ще се сети да промени неща,  които няма да позволят на българските граждани да се пенсионират.

 

- Социалният министър ви обвини, че действията ви са  политизирани, така ли е?
- Винаги, когато тръгнем на протестни акции, се намира някой,  който търси политически подтекст. Нека не търсят под вола теле. Социалният  министър със своя вариант на КСО, който предложи в МС, ескалира напрежението.  Няма да позволим социалният и синдикален протест да се опорочи от политически  партии, така че не желаем нито една от тях да се присъединява към нас и да ни  подкрепя. Същите протести правехме и когато Тройната коалиция въвеждаше плоския  данък с необлагаем минимум и с учителската стачка. Тогава пак ни казваха, че  обслужваме опозицията, както и тези, които ще дойдат на власт. Не, ние не  обслужваме никого, а защитаваме правата на работещите хора. . КНСБ проведе свое  допитване до синдикалните членове, 40 000 души питахме бихте ли участвали в  протести и стачки срещу готвените промени за пенсиониране. Там 96% заявиха - да.  Федерацията към миньорите в КНСБ са събрали 20 000 подписа за ефективни  безсрочни действия. Така че никой не може да ни обвинява в политизиране.

 

- Ако след 7 октомври няма резултат, как ще продължат  протестите?
- Решението е за провеждане на едночасова предупредителна  стачка и след това за предприемането на национална ефективна стачка. Тези, които  осъзнаят заплахата от промените, трябва да бъдат с нас. Това не е антикризисна  мярка, която да е в сила до края на следващата или тази година и след това  положението да се възстанови. Тази промяна ще остане поне за това и следващото  поколение. И тогава няма да има хора, които ще желаят да работят тези професии,  защото няма да имат стимули.

 

- Кой ще ръководи КНСБ до избора на наследник на д-р Желязко  Христов?
- Ние сме демократична организация, която има ръководни органи  между конгресите. Това е координационният съвет. Убеден съм, че най-малко ще има  боричкания между нас. Ръководството ни е единно, д-р Христов на последната ни  среща заяви, че КНСБ е нужно на хората и те се надяват на една реална подкрепа в  тези трудни икономически условия. За тях няма друга черква, в която да се молят  за защита, каза той. И ние ще защитим правата им, няма да допуснем други  интереси да ни попречат в това.

 

В. Стандарт:

Мария Чипилева