Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно бежанците

  • 01

На своята пленарна сесия на 9 и 10 декември 2015 г. (заседание от 10 декември) Европейският икономически и социален комитет  (ЕИСК) прие резолюция със 174 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“, относно бежанците.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров бе избран за вицепрезидент на Група II на ЕИСК

Новият президент на Европейския икономически и социален комитет(ЕИСК) в мандата октомври 2015 г. - октомври 2020 г. ще бъде Георгиос Дасис (Гърция), досегашен президент на Група II на ЕИСК. А Габриеле Бишоф от Германия (DGB) става президент на Група II на ЕИСК.