Избрани становища от 500-а пленарна сесия на ЕИСК

Финансиране на предприятията / алтернативни механизми за предоставяне на средства
Бъдещата политика на ЕС в областта на правосъдието
Цифровото общество: достъп, образование, обучение, заетост, инструменти за равенство
Дългосрочно финансиране - последващи действия
Държавни помощи за летищата и авиокомпаниите
Доставка на колетни пратки
Завършване на ИПС – Следващ европейски законодателен мандат
Колективното финансиране в ЕС
Лични предпазни средства
Нова стратегия на ЕС за горите
Отворена и сигурна Европа
Плодове и мляко в училищата
Прилагането на политиките на ЕС за младежка заетост в шест държави членки
Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране
Растеж и работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм
Отмяна на Директивата относно научното проучване на въпроси, свързани с храните (категория В)
Структурна реформа на банките в ЕС
Институции за професионално пенсионно осигуряване