Президентът на ЕИСК Георгиос Дасис получи наградата на КНСБ за принос в развитието на синдикалното движение

 • 01

Президентът на Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) Георгиос Дасис е носител на годишната награда на КНСБ “За принос в развитие на синдикалното движение" на името на проф. д-р Желязко Христов. Статуетката, дело на скулптура Александър Хайтов, придружена с грамота, бе връчена на Дасис от президента на Конфедерацията Пламен Димитров и вицепрезидента д-р Иван Кокалов по време на 514-тата Пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел на 17 февруари 2016 г.

Наградата се присъжда на личност, която служи за достоен пример на обществено поведение и която с дейността си последователно и трайно утвърждава ценностите на социалния диалог и сътрудничество, на хуманизма и толерантността, притежава висок обществен морал и почтеност, активна гражданска позиция при отстояването на тези ценности, като по този начин значително допринася за позитивни обществени промени.
Георгиос Дасис е начело на ЕИСК като представител на групата на синдикатите в Комитета. Той е бил синдикален активист в Гърция от 15-годишна възраст.

Това е Георгиос ДАСИС

 • Синдикален активист в Гърция от 15-годишна възраст
 • Активист срещу военния режим в Гърция (1967-1974 г.)
 • Постоянен член на националния състав на Общата федерация на труда в Белгия от 1976 до 1980 г.
 • От 1981г. е представител на Гръцката обща федерация по труда в Европейската конфедерация на профсъюзите, в Международната конфедерация на профсъюзите и Международната организация на труда
 • От 1982 г. е член на изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите
 • Член на ЕИСК от 1981 до 1990 г. и от 2002 г.
 • Президент на регионалната секция на ЕИСК 1986 до 1990 г.
 • Член-основател на Института по труда на Общата конфедерация на гръцките работници (1990 г.) и секретар по международните въпроси
 • Президент на секция ЕСО (Икономически и валутен съюз и икономическо и социално сближаване) на ЕИСК от 2004 до 2008 г.
 • Президент на Групата на работниците в ЕИСК от 2008 до 2015 г.
 • Президент на ЕИСК от 2015 до 2018 г.