Три обществени трапезарии хранят 155 в Димитровград и Добрич

Три обществени трапезарии вече хранят 155 социално слаби в община Димитровград. Дълъг е списъкът и на резервите, които отговарят на обявените условия и са заявили желание да получават топъл обяд в студените месеци, съобщи Елена Тодорова от общинското заведение за социални услуги. Работата на трапезариите стартира от 1 октомври. По проект на община Димитровград в партньорство с три пенсионерски клуба за обяд супа, основно ястие и хляб всеки ден до края на март ще получават 81 души. До 13-13.30 ч. от Домашен социален патронаж разнасят храната в пенсионерските клубове „Габера", „Славянски", „Каменец" и в кв. Черноконево, откъдето записаните за обществената трапезария я получават, обясни Елена Тодорова.

Обществени трапезарии ще хранят 155 самотни и бедни хора

Три обществени трапезарии ще хранят 155 социално слаби в община Димитровград и през тази зима. В общинската администрация стартира приемът на заявления за желаещите да получават топъл обяд в студените месеци. Образец на молбата има и в пенсионерските клубове- партньори по проекта, съобщи Елена Тодорова от общинското заведение за социални услуги. До 27 септември е срокът за депозиране на заявленията, а одобрени ще бъдат 81 бенефициенти, които отговарят на условията. 10 120 лв. са осигурените средства по договор със социалното министерство за обществената трапезария, каквото в Димитровград бе организирана и миналата година.

34 души бяха включени в "Кухни Спасение"

4 души от Шумен получаваха топла храна в рамките на реализирането на проекта "Кухни Спасение", осъществен през месеците януари и февруари тази година - съобщи Анета Денева, председател на РС на КНСБ в Шумен. Ежедневно 17 души от кв. „Мътница" и 17 души с. Памукчи получаваха хранителни продукти на стойност 2.20лв., осигурени от Министерството на труда и социалната политика.

Разкриват “Кухни спасение” в Нови пазар и Шумен

Нови пазар и Шумен са сред 11-те населени места в страната, където се разкриват обществени трапезарии, съобщиха от пресцентъра на КНСБ. Общините, включени в списъка на синдиката, са подбрани по показател за бедност, допълниха от там.

Социални кухни "Спасение"

В продължение на повече от 10 години, КНСБ осъществява благородната си инициатива през зимните месеци на годината да осигурява безплатен обяд на крайно нуждаещи се лица, по програма за разкриване на обществени трапезарии на МТСП – Фонд „Социално подпомагане”.

От 2008 г. СНЦ „Да запазим децата” е водеща организация по проект за обществени трапезарии „Кухни спасение”, а КНСБ е партньор.

Осигурено е финансиране съобразно сключения договор № 99/03.01.2011 г. с МТСП – Фонд „Социално подпомагане” до месец април 2011 г.

Регионалните съвети  на синдиката, съвместно с  Дирекциите „Социално подпомагане” съдействат при подбора на крайните бенефициенти, организацията и осъществяването на социалната услуга. Сформирани са комисии с включен представител на Дирекция „Социално подпомагане”, определен със заповед на съответния директор. Комисията е с постоянен характер по време на проектните дейности. Одобрява заявилите желание да получават социалната услугата и контролира нейното предлагане.