Децата на България

2000-та година в навечерието на Коледа. В празнично осветената сграда на КНСБ звучи весел детски смях и песен. Тук са се събрали представители на гръцкия културно – информационен център, Руския клуб, Арменския културен дом, Еврейското младежко движение „Ашомер Ацаир”, фондация социална защита на ромите и други.
„И всичко това щеше да е както трябва, ако тези слънчеви деца можеха да изявяват своя талант на една широка зелена поляна”, мисли си д-р Желязко Христов, председателят на КНСБ и на сдружение „Да запазим децата”…….

Седми детски етнофестивал

„Децата на България – с духовност в Европа, децата на Балканите – заедно в Европа”

България и духът на Балканите трябва да се съхранят и развият в общия европейски дом, да се съхранят и развиват самобитното творчество и култура на полуострова и това да се случва и чрез ритъма, танца, песента, заложени в душите и природата на децата от региона.