„Обществени трапезарии”

  • 01

В продължение на повече от 15 години, КНСБ осъществява благородната си инициатива през зимните месеци на годината да осигурява безплатен обяд на крайно нуждаещи се лица. Целта е през тежкия зимен период да се осигури подкрепа на най-уязвимите групи от населението, на територията на общините, в които функционират обществени трапезарии.

Помогнете на пострадалите при бедствия, аварии и други драматични събития!

Помогнете на пострадалите при бедствия, аварии и други драматични събития!

Все по-често ставаме свидетели на стихийни бедствия, аварии и други драматични събития в България. Стотици хора нямат финансови средства, за да се справят с пораженията върху домовете си, а емоционалната травма понякога е толкова голяма, че човек се чувства безсилен пред тези изпитания.

Със своята социална насоченост Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” провежда благотворителни кампании, като събира финансови средства и в натура, за да помогне на пострадалите при тези драматични събития.

КНСБ ви приканва да помогнете на тези хора, като се включите в кампаниите на Българския червен кръст!

<< Назад

Има хора, които не могат да си позволят топъл обяд. Помогнете им!

Има хора, които не могат да си позволят топъл обяд. Помогнете им!

Всяка година стотици хора изпадат в ситуация, в която остават без доходи и близки, които да се грижат за тях. За физическото си оцеляване те имат нужда от храна, лекарства, отопление и други консумативи.

През зимните месеци Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” организира обществени трапезарии съвместно с на Министерство на труда и социалната политика – Фонд „Социална закрила”. Там всеки, чиито минимални доходи са недостатъчни, за да покрият потребностите му от жизнено важно значение, получава безплатен топъл обяд.

Можете да помогнете на тези хора, като дарите средства за разширяване на помощта „Обществена трапезария” и направите дарение:
IBAN: BG34UNCR76301010291100
BIC код: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Основание: обществени трапезарии
Титуляр: СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

<< Назад

Поощрете развитието на духовността и културата на децата в България!

Поощрете развитието на духовността и културата на децата в България!

Нашите деца – това е нашето бъдеще. Развитието на технологиите и глобализацията имат противоречив ефект върху развитието на духовността и културата на нашите деца.

Да открием рано таланта в децата и да насърчим техните качества и умения! Така те ще израснат в една по-духовна, по-толерантна и по-красива среда, в която ще изградят своя стойностна ценностна система.

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” работи за изграждане и утвърждаване на духовните ценности в децата.

Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа!”

От 2001 г. всяка година в община Минерални бани, област Хасково се провежда Детският етнофестивал с международно участие „Децата на Балканите – с духовност в Европа!”. Фестивалът е посветен на 1 юни – Международен ден на детето.

Основната му идея е съхраняването на автентичната култура на етносите и нейното отражение в общото европейско културно пространство. Послания, които фестивалът носи са за единство и общо бъдеще на Балканите и Европа, за толерантност между етносите, за уважение към различните духовни и културни ценности.

Всяка година във фестивала участват над 2000 изпълнители от цялата страна и чуждестранни участници от Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватия и др.

Конкурси за детско творчество

Както всички нас, децата също един ден ще намерят своята професия и ще започнат своя трудов живот.

Конкурсите за детско творчество, които Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” организира, провокират децата да отправят поглед към бъдещето си – към своето личностно израстване.

Можете да бъдете част от нашата кауза – поощряването на развитието на духовността и културата на децата в България, като станете дарител:

IBAN: BG34UNCR76301010291100
BIC код: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Основание: талантливи деца
Титуляр: СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

<< Назад

Подкрепете децата, останали без родители заради трудова злополука!

Помогнете на децата!

Децата, лишени от родителски грижи, се нуждаят от внимание и подкрепа, от усещането, че не са забравени и има кой да се погрижи за тях. Всяка година десетки деца остават без родители заради трудова злополука.

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” подпомага деца, чиито родители са загинали при трудови злополуки, като изплаща стипендии в размер на 50 лв. всеки месец. При завършване на средно образование децата получават еднократна помощ за закупуване на официални абитуриентски облекла.

Можете да подкрепите децата, като дарите средства за финансиране на стипендиите по сметка:
IBAN: BG34UNCR76301010291100
BIC код: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Основание: стипендии на деца
Титуляр: СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

<< Назад