2000 деца от 6 страни ще участват в Дванадесетия детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа!”

За дванадесета поредна година ще се проведе детският етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа!”, който се организира от КНСБ и Сдружение „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов”. Етнофестивалът ще се бъде открит на 31 май в 10.00 ч. от вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков и ще продължи на 1 юни 2012 г. – Международния ден на детето.

КНСБ изпраща деца от бисерското училище на безплатен лагер

40 деца и учители от ОУ „Христо Ботев” в с. Бисер заминават на 8-ми април на 4-дневен безплатен лагер в Минерални бани, Хасково. Пътуването им е осигурено и организирано от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

КНСБ подкрепи младите таланти в конкурса „Малките нашенци” в Казанлък

 • 01

КНСБ и Сдружение „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” бяха основните организации, които подкрепиха децата и младежите в конкурса за весели детски рисунки „Малките нашенци”, който тази година се проведе за петнадесети юбилеен път по време на „Чудомирови празници” в Казанлък. Утвърденият като един от най-престижните в България конкурси за детски рисунки даде поле за изява на стотици млади художници, от които десетки получиха награди в различните категории на конкурса, организиран от ОДК „Св. Иван Рилски” на 27 март 2012 г.

Благотворителен фонд

1. Сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

2. Международен детски етнофестивал

3. Коледно – новогодишна благотворителна изложба

4. Видео галерия

5. Новини

Статут на фестивала

ЦЕЛ :

 • Съхраняване автентичната култура на етносите от региона и нейното отражение в общото европейско културно пространство и допринасяне за поддържане културното многообразие на  ЕС - основна ценност, която не противоречи, а обогатява съдържанието на европейския интеграционен процес;
 • Създаване на възможности за развитие потенциала на децата, за изява и откриване на млади таланти в областта на музикалното и танцово изкуство;
 • Поощряване на интеграцията на децата от Балканите и Европа, в това число на деца със специфични потребности.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ :

 1. Право на  участие имат деца  от 5 до 18 години – певци, инструменталисти и танцьори от страната и чужбина, изпълнители на изворен и обработен фолклор- вокални групи, камерни групи, танцови колективи, ансамбли, инструментални групи, оркестри и индивидуални изпълнители, получили одобрение след извършен подбор на заявилите желание за участие, групови и индивидуални изпълнители от България.
 2. Участници, явили се с един репертоар на предишни детски етнофестивали,  не могат да участват със същите изпълнения  на Дванадесети детски етнофестивал.
 3. Депозиране на Заявление за участие с приложен запис на изпълнителите на DVD или CD и списък с имената и ЕГН на участниците – деца, ръководител, придружител и шофьор, в определения срок.
 4. При регистрация  се изисква лична или ученическа карта.

РЕГЛАМЕНТ:

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

За участие от страната в Дванадесетия детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа!” се допускат кандидати, заявили желание за участие и получили одобрение,  след извършен подбор от сформирана комисия от Председателя на организационния комитет на етнофестивала.

Задължително е към Заявленията за участие да се прилага видео или аудио запис на избрано от кандидатите изпълнение.

При извършването на подбора на участниците в етнофестивала, ще се вземат предвид и спечелилите награди на международни, национални, регионални или местни фолклорни конкурси, празници и други.

Одобрените участници от страната и чуждестранните участници в Дванадесети детски етнофестивал следва да заплатят такса за участие, в размер на 2,00 лв. на участник, включително и за музикантите, изпълняващи съпровод.

Изпълнителите на музикален фолклор са разделени в  2 /две/ възрастови групи:

Първа група        – от 5 до 13 г.
Втора група        – от 14 до 18 г.

1. Ще бъдат присъдени следните награди:

- Голямата награда на Фестивала;
- Грамота и купа за първо, второ и трето място във всяка възрастова група и категория;
- Награда за най-малък и най-талантлив участник;
- Специални награди – грамота,  голяма/малка купи;
- Награди от спонсори;

Заявления за участие /по образец/ за участниците от България ще се приемат до 20.03.2012 г.,

на адрес: КНСБ – за Иван Иванов или Райна Псалтова, пл.”Македония” № 1, гр. София, п.код: 1040
факс: 9885969; е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лица за контакт:

За участници от България:
Иван Иванов /02/ 4010 409; GSM: 0882355190 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Райна Псалтова – 02/4010423; GSM: 0884458554; е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За участници от чужбина:

Нели Ботевска 35924010442; Fax: +359 2 988 5969; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Забележка :

 1. Подробна информация за предстоящия етнофестивал и бланка на заявление за участие могат да бъдат получени от Централата,  от Регионалния съвет на КНСБ в съответния регион, от основните членове на синдиката  или от интернет страницата на КНСБ.
 2. За невярно подадена информация, относно възраст и категория, участниците ще бъдат декласирани.
 3. Подадена заявка, без посочени – адрес, телефон, GSM и факс за обратна връзка, няма да бъде разгледана.
 4. След  20.03.2012 г.  няма да се приемат заявления.
 5. От  едно  ОДК, ЦРД, Читалище и Училище се допуска за участие само един състав и едно индивидуално изпълнение /или дует, или трио, или квартет/.
 6. Одобрените кандидати ще получат потвърждение за участие до 30.04.2012 г.
 7. Графикът /сценарият/ за реда на явяване на участниците се определя от Организационния комитет. Участниците ще бъдат информирани за реда на своето изпълнение в срок до 25.05.2012 г.

ІІ. УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

РАЗДЕЛ  I  – ИНДИВИДУАЛНИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ

1.Индивидуални изпълнители на народни песни

Участниците от първа възрастова група изпълняват две хороводни народни песен с времетраене общо до 5 мин.
Участниците от втора възрастова група изпълняват една бърза и една бавна народна песен с времетраене общо до 6 мин.
Съпроводът е по желание – синбек;  един инструмент или оркестър /до 5 души/.

2. Индивидуални изпълнители на народни инструменти

Изпълнителите от двете възрастови групи изпълняват  2 хора /или бавна мелодия и хоро/ с времетраене общо до  6 мин.

3. Индивидуални изпълнители на авторски песни

Участниците от всички възрастови групи изпълняват 2 песни с общо времетраене  общо до 5 мин.

Съпроводът е по желание – синбек, отделен инструмент или оркестър /до 5 души/.

4. Индивидуални изпълнения на съвременни инструменти

Участниците във всички възрастови групи изпълняват 2 пиеси до 5 мин.

Забележка :

 1. 1. В заявката за участие да бъде посочено името на индивидуалния изпълнител.
 2. При съпровод с музикален инструмент – да се посочи името на изпълнителя и вида на инструмента.

РАЗДЕЛ  II – ВОКАЛНИ ГРУПИ, КАМЕРНИ ГРУПИ, ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ, АНСАМБЛИ, ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ И ОРКЕСТРИ

1. Камерни вокални групи
1.1. Броят на участниците в групите е до 8 души /дует, трио, квартет и др./.
1.2. Участниците изпълняват 2 народни песни с времетраене общо до 5 мин.
1.3. Съпроводът е по избор на участниците /синбек, оркестър до 5 души/

2. Вокални групи за автентичен фолклор
2.1. Броят на участниците е до 18 души.
2.2. Вокалните групи изпълняват 2 песни с времетраене общо до 5 мин. или народен обичай до 10 мин.
2.3. Съпроводът е по избор на участниците /синбек, оркестър до 5 души/.

3. Вокални групи изпълняващи авторски песни
3.1. Участниците изпълняват 2 песни с времетраене общо до 5 мин.
3.2. Съпроводът е синбек или оркестър до 5 души.

Забележка :

В заявката се посочва подготвения репертоар - заглавие на песен, автор, музика, текст, аранжимент и времетраене.

4. Камерни танцови групи
4.1. Броят на участниците в камерните танцови групи и до 8 души.
4.2. Камерните танци да бъдат с тематичен или сюжетен характер с времетраене общо до 10 мин.

5. Танцови колективи

А/ до 13-годишна възраст
Б/ до  18-годишна възраст

5.1. Броят на участниците е до  35 души /в т.ч. изпълнители, ръководител, придружител и шофьор/.
5.2. Танцовите колективи представят програма  до 10 мин.

6. Ансамбли /танцов състав, хор и оркестър/
6.1. Броят на участниците е до 35 души /в т.ч. изпълнители, ръководител, придружител и шофьор/.
6.2. Ансамблите представят програма до 15 мин.

 

Забележка:

В заявката за участие да се посочи наименование на танца, хореография, постановка, музика, времетраене.

 

7. Инструментални групи
7.1. Броят на инструменталните групи е до 5 души.
7.2. Инструменталните групи изпълняват 2 /две/ пиеси с времетраене общо до 6 мин.

8. Оркестрови изпълнения
8.1. Броят на участниците е до 12 души.
8.2. Оркестърът  изпълнява  1 или 2  самостоятелни пиеси с времетраене общо до 6 мин.

Забележка:

1. Изискванията са:

 • За група до 12 деца – 1 ръководител, 1 придружител и 1 шофьор;
 • За група с повече от 12 деца, броят на придружаващите се увеличава пропорционално на броя на децата;

2. Организационният комитет не поема нощувка за придружаващи, които не са включени в заявката за участие в предварително изпратения списък с имената на участници и придружители;
3. Изпълнения с нецензурни текстове и жестове ще бъдат дисквалифицирани от журито.
4. Изпълнения, превишаващи времетраенето, ще бъдат дисквалифицирани.
5. При установени нанесени материални щети от участниците в базите за настаняване, както и лоша дисциплина – отговорност носи ръководителя на групата.
ПРЕДВИД ДИРЕКТНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЕТНОФЕСТИВАЛА, НЕ СЕ ДОПУСКАТ НИКАКВИ ПРОМЕНИ В РЕДА НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА, КАКТО И СМЯНА НА ЕДНО ИЗПЪЛНЕНИЕ С ДРУГО!!!
По време на награждаването на лауреатите е необходимо всички участници в детския етнофестивал да имат свой представител, при невъзможност да присъстват.