Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” подкрепя уязвими лица от обществото, осигурява условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в България и се грижи за тяхното образование и възпитание. От 1998 г. Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” търси пътища за подобряване живота на деца, лишени от родителски грижи.
>> Повече за Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

Благотворителният фонд е с отношение към културата, фолклора и традициите! Работи в посока ранното откриване и развитие таланта на децата и израстването им в среда на духовност, толерантност и уважение!

В Благотворителния фонд членуват 108 физически лица и четири юридически лица. Бъдете един от тях! Необходимо е единствено да попълните и да подадете заявление за членство. Съгласно приетия Устав на фонда, членовете юридически лица следва да внасят 1000 лв. на година, а физическите лица – минимална дарителска вноска в размер на 30 лв. на година.


За контакт:

Рени Джагалова
Телефон: 024010423; 0884458554
Адрес: 1040 София, КНСБ, пл. „Македония” № 1, ет. 9

Помогнете на децата без родители!

Поощрете развитието на духовността и културата на децата!

Има хора, които не могат да си позволят топъл обяд.

Помогнете на пострадалите при бедствия, аварии и други драматични събития!

Повече за Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

Фондът е основан на 15 октомври 1997 г., когато е вписан в регистъра на Софийски градски съд под фирмено дело 4149/1997 г. Тогава неговото име е било Сдружение с нестопанска цел „Да запазим децата”, а председател на неговия Управителен съвет – проф. д-р Желязко Христов, д.м.

През 2008 г. сдружението е вписано в Централния регистър при Министерство на правосъдието за осъществяване на общественополезна дейност.

В памет на проф. д-р Желязко Христов, д.м. – президент на КНСБ и председател на Управителния съвет на „Да запазим децата” до 2010 г., сдружението бе преименувано на „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”, на основание решението на Общото събрание на сдружението от 18.02.2011 г.


 За контакт:

Рени Джагалова
Телефон: 024010423; 0884458554
Адрес: 1040 София, КНСБ, пл. „Македония” № 1, ет. 9

<< Назад

КНСБ: Стипендии за децата на загиналия миньор в „Горубсо Златоград”

Ръководствата на КНСБ и на Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) – КНСБ изразяват своите съболезнования към близките на загиналия в сряда, 29 октомври 2014 г., миньор в рудник „Ерма река” на „Горубсо Златоград” АД.

Да продължим да помагаме на пострадалите от наводненията!

Pomoshti_Varna

От няколко дни в столицата в сградата на КНСБ на пл. „Македония” № 1 функционира пункт, сформиран от КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” за събиране на необходими дарения за справяне с тежката ситуация, резултат от наводненията в страната. Регионалните съвети на синдиката във Варна, Добрич и Велико Търново съдействат за преодоляването на кризисната ситуация. Предметни дарения получиха и в териториалната структура на КНСБ в Дупница.