Повече за Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

Фондът е основан на 15 октомври 1997 г., когато е вписан в регистъра на Софийски градски съд под фирмено дело 4149/1997 г. Тогава неговото име е било Сдружение с нестопанска цел „Да запазим децата”, а председател на неговия Управителен съвет – проф. д-р Желязко Христов, д.м.

През 2008 г. сдружението е вписано в Централния регистър при Министерство на правосъдието за осъществяване на общественополезна дейност.

В памет на проф. д-р Желязко Христов, д.м. – президент на КНСБ и председател на Управителния съвет на „Да запазим децата” до 2010 г., сдружението бе преименувано на „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”, на основание решението на Общото събрание на сдружението от 18.02.2011 г.


 За контакт:

Рени Джагалова
Телефон: 024010423; 0884458554
Адрес: 1040 София, КНСБ, пл. „Македония” № 1, ет. 9

<< Назад