„Дари телефон, помогни на дете” събра близо 3300 лв.

Благотворителната кампания продължава до края на май

Близо 3000 мобилни телефона бяха събрани по време на кампанията „Дари телефон – помогни на дете”, която бе организирана от КНСБ, Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” и СНЦ „Младежки форум 21 век” от м. декември 2013 г. до м. януари 2014 г.

Всеки един от мобилните апарати беше оценен от партньорите на кампанията „Секънд Лайф Електроникс” ЕООД, като за всяко устройство със стойност 0,00 лв., дружеството дари по 1,00 лв. Общата сума, на която са оценени предадените мобилни телефони, е 3276,12 лв. Целта на кампанията е с тези средства да бъдат изплащани стипендии на деца, загубили родителите си при трудова злополука.

Събирането на мобилни телефони ще продължи до края на месец май. Това бе решено след сраща с представители на „Секънд Лайф Електроникс” ЕООД поради големия интерес към кампанията.

Организираните пунктове в Регионалните съвети, общинските съвети на КНСБ и в по-големите синдикални организации ще продължат да функционират. Всеки, който иска да се освободи от ненужните си мобилните устройства, може да направи това в офисите на КНСБ в цялата страна, а подробна информация може да получи и от интернет страницата на Конфедерацията.

Дарителската акция е организирана по програма за набиране на средства под формата на мобилни устройства „Реусум Фъндрайзинг” на „Секънд Лайф Електроникс” ЕООД. Благодарение на „Реусум Фъндрайзинг” се намира приложение на мобилните апарати, които не се използват. По този начин даваме своя принос за по-чиста и устойчива околна среда чрез намаляването на образуването на електронен отпадък от мобилните устройства. В момента броят на мобилните апарати, които са в обръщение, е приблизително 12 млн., като 8 млн. от тях се използват, а 4 млн. не са в употреба.

В същото време кампанията позволява да подпомогнем развитието на социалната кауза, която Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” осъществява. От месец февруари е увеличен размерът на месечните стипендии за деца, загубили родителите си при трудова злополука, от 40,00 лв. на 50,00 лв. на месец. Благотворителният фонд засега подпомага 50 деца, за които са необходими по 2500 лв. месечно, а за годината – 25 хиляди лв. за десет месеца (без летните месеци).

Нека да дадем нов смисъл на ненужната си техника!
За да има повече детски усмивки и по-зелена природа!

Брошура на благотворителната кампания "Дари телефон, помогни на дете" и пунктове за събиране на мобилни устройства