Благотворителен фонд

1. Сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.”

2. Международен детски етнофестивал

3. Коледно – новогодишна благотворителна изложба

4. Видео галерия

5. Новини