МОТ: Кризата ще окаже силен натиск върху заплатите, минималните са важни за устойчиво възстановяване

В резултат на ковид пандемията през първите шест месеца на тази година средните заплати падат или растат по-бавно в повечето страни по света, показва нов доклад на Международната организация на труда (МОТ). Тази тенденция се наблюдава в 2/3 от страните, за които организацията има официални данни, а прогнозата е, че кризата ще окаже огромен натиск надолу върху възнагражденията в близко бъдеще.  

За тази 1/3 от страните, в които има ръст за полугодието, той всъщност се дължи до голяма степен на изкривяване на стойностите заради големия брой нископлатени работници, които са загубили работата си и по този начин не попадат в данните за наети лица.  

В страните, в които са предприети решителни мерки за запазване на заетостта, последиците от кризата се усещат предимно като спад в заплатите, а не като огромна загуба на работни места, е друг извод в доклада за глобалните заплати за 2020/21. Освен това не всички работници са били еднакво засегнати от кризата. Въздействието върху жените е по-голямо, отколкото върху мъжете. Кризата е засегнала тежко и по-нископлатените работници. Тези в по-нискоквалифицираните професии са с намалено работно време, за разлика от по-високоплатените управленски и квалифицирани работни места. На базата на данни от 28 европейски държави, докладът показва, че без временни субсидии най-ниско платените 50% от работниците биха загубили около 17,3% от доходите си. Без субсидии средният размер на загубените заплати за всички групи би бил 6,5%.  

ЕИСК прие становище за правата на хората с увреждания при гласуването за Европарламент

 

Становище за необходимостта да се гарантират правата на хората с увреждания при гласуването на изборите за Европейски парламент бе прието единодушно вчера от Пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет.

Документът, който съдържа препоръки към страните-членки, бе одобрен в навечерието на днешния Международен ден на хората с увреждания. Обявен е за такъв през 1992 г. от Генералната асамблея на ООН. Целта му е да мотивира политиците и институциите да предприемат ефективни действия, с които да се гарантират достъпът на хората с увреждания до общата архитектурна среда, образователната система, пазара на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

По повод отбелязването на Международния ден на Пленарната сесия на ЕИСК вчера бе посветен кратък дебат с участието на Шинейд Бърк, защитник на хората с увреждания и директор на Tilting the Lens. Основен акцент в нейното силно изказване бе необходимостта от стремеж към равно участие, което обаче да е и справедливо; повече действия по отношение на услугите от общ интерес. Тя постави акцент върху транспорта и местата за настаняване и сградите (законодателни промени, които да гарантират опазването на сградите от гледна точка нуждите на хората с увреждания). По време на дебата беше отправено предложение и за приоритетно ваксиниране срещу Ковид на хората с увреждания.

КНСБ изпрати на министър Сачева петиция за повече демокрация на работното място

КНСБ изпрати днес писмо до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева по повод кампания на европейските синдикати за гарантиране на повече демокрация на работното място. 

В него е включена и петиция, организирана с подкрепата на КНСБ, от Европейската конфедерация на синдикатите (ETUC) и Европейските федерации на синдикатите (ETUF). В писмото до министър Сачева се посочва:

Ние, заедно с ETUC и ETUF, от името на 45-те милиона работници, които колективно представляваме, Ви призоваваме спешно да предложите необходимите действия, за да гарантирате, че:

  • Правата на информация и консултации на работниците в нашата страна и на европейско ниво (чрез Европейските работнически съвети) се спазват и прилагат;
  • Достъпът до навременни и ефективни средства за правна защита на работниците и техните представители е гарантиран в случай на нарушаване на тези права;
  • Възпиращи санкции в случаи на нарушаване на правата на работниците на информация и консултации са ясно предвидени в нашата национална юрисдикция. Има нужда да действате сега. Това е вашата отговорност на национално и на европейско ниво.

КНСБ подкрепя милионите стачкуващи днес работници в Индия

Конфедерацията на независимите синдикати в България изразява своята солидарност с недоволството на работещите от реформата на трудовото законодателство и грубите нарушения на правата на работниците в рамките на пандемията с Covid-19 в Индия.

Предложените изменения на трудовото законодателство в Индия сериозно подкопават основните принципи и права на работещите и ще имат сериозни последици за правото на свобода на сдружаване и колективно договаряне.

КНСБ подкрепя исканията и е солидарна със синдикалното движение в Индия за националната стачка днес, на 26 ноември. От началото на деня в нея се включиха 10 големи синдиката, в които членуват 200 милиона работещи.

Настояваме да бъдат изпълнени призивите на Международната конфедерация на профсъюзите към правителството на Индия, което следва незабавно да проведе дългоочакваната Индийска конференция по труда и да приведе измененията в трудовия закон в съответствие с международните трудови стандарти и да предприеме необходимите действия, за да гарантира, че задграничните индийски работници се ползват със същите права и защита в съответствие с международните трудови стандарти.

ЕКП: Жените, работещи от дома, се нуждаят от защита срещу онлайн тормоз

 

Законите срещу тормоза на работното място трябва да бъдат актуализирани, за да се защитят жените, работещи от дома, срещу онлайн злоупотреби, станали възможни чрез техниките за наблюдение, използвани от работодателите. Това призовават от Европейската конфедерацията на профсъюзите в днешния Международен ден за защита на жените от насилие.

Жените, работещи на първа линия в борбата с ковид, особено болногледачи, транспортни работници, продавачи в магазини и чистачи, се сблъскват с все по-големи злоупотреби по време на кризата. Но голяма част от тормоза на работното място, на който са подложени жените, се е преместил онлайн по време на изолацията, като това е улеснено от инструментите за наблюдение, използвани от много компании, посочват от ЕКП.

За да спре кибертормозът и всяка друга форма на насилие по време на работа, от там призовават страните да ратифицират конвенция 190 на Международната организация на труда за премахване на насилието и тормоза в областта на труда.

„Конвенция №190 защитава срещу всички форми на насилие и тормоз в света на труда. Тя се основава на широка концепция за „света на труда“, която отчита факта, че в днешно време работата не винаги се извършва на физическо работно място. Например, той обхваща насилието и тормоза, възникнали по време на пътуване, свързано с работа, при пътуване до работното място и от работа, в осигурено от работодателя настаняване или чрез свързани с работата комуникации, включително тези, активирани от информационни и комуникационни технологии", обясняват от МОТ за конвенцията.

Тя бе приета през 2019 г. и е първият международен трудов стандарт за справяне с насилието и тормоза в света на труда. Правителствата и работодателите, които са членове на МОТ, се съгласиха с конвенцията и се ангажираха да подобрят законите, услугите и процедурите за справяне с насилието и тормоза. Повече от година КНСБ също многократно настоява за ратифицирането й у нас.