Пламен Димитров: Необходим е микс от политики за борба с енергийната бедност в България

  • 01

Цената на електроенергията у нас ще нарасне след либерализацията на енергийния пазар от 1 април 2016 г. Това ще увеличи дела на хората, които са енергийно бедни. Малките и средни фирми, които осигуряват над 90% от заетостта в България, трудно ще издържат увеличение на тока от 15-20%. В същото време в бюджета за догодина няма заложени мерки за справяне с тази ситуация. Необходим е микс от политики за борба с енергийната бедност в Бъргария. Това обяви на пресконференция на Икономическия и социален съвет (ИСС) в БТА президентът на КНСБ Пламен Димитров.