Съветът на ЕС по образование, младеж, култура и спорт на своето редовно заседание одобри заключения за ролята на образованието и обучението за изпълнение на стратегията „Европа 2020”

Към реформи и модернизация в образованието призова европейският комисар по образование Андрула Василиу
Съветът по образование, младеж, култура и спорт на своето редовно заседание на 14 февруари 2011 г. в Брюксел одобри Заключения  за ролята на образованието и обучението за изпълнение на Стратегията „Европа 2020”.

Конкурс „Млад европеец на годината”

Германската фондация Heinz-Schwarzkopf-Foundation Young Europe, базирана в Берлин и Хамбург,  ежегодно връчва награда за „Млад европеец на годината”. Конкурсът е организиран съвместно с Европейския младежки парламент, който предоставя различни възможности за практическо обучение на младежи на възраст между 16 и 22 години.