Ролята на социалните партньори за изпълнение на Гаранция за младежта

  • 01

На 27 – 29 май в гр. Габрово „Младежки форум 21 век” към КНСБ с подкрепата на фондация „Фридрих Еберет”, проведе дискусионен форум на тема „Ролята на социалните партньори за изпълнение на Гаранция за младежта”.

Участие в дискусията взеха и членовете на управителния съвет на „Национален младежки форум”. Гости на събитието бяха Николай Сираков, Областен управител на обл. Габрово; Катя Колева, Директор на Дирекция „Главна инспекция по труда”, Габрово; Анастасия Гоцева, Директор на Дирекция „Младежки политики”, Министерство на младежта и спорта; Стоян Мирчев, член на комисия по въпросите на децата, младежта и спорта към 43-то Народно събрание; Диана Найденова – гл. Експерт „Пазар на труда” към КНСБ; Лора Любенова, член на УС на Европейски младежки форум; Моника Димитрова, член на УС на Национален младежки форум. Всички те изказаха гледната точка и позицията на институциите и ресорите, които представляват. Участниците на дискусионния форум, изготвиха споразумение за сътрудничество, което ще бъде представено на младежки организации на на национално и местно ниво.