„Младежки форум 21 век” с ново ръководство

На 30 – 31 октомври 2015 г., в централата на КНСБ,  зала „Европа”,  се проведе VIII-то редовно общо събрание на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Младежки форум 21 век”. В него взе участие и президентът на КНСБ Пламен Димитров. В поздравлението си към участниците той изтъкна, че е впечатлен от постигнатите резултати  в дейността на „Младежки форум 21 век”. Освен това лидерът на КНСБ посочи, че обществото е длъжник на всички, но най-вече на младите хора и призова младежите: „Предлагайте нови, иновативни идеи, защото пътят за младите в КНСБ е открит“.

Досегашният председател на сдружението Даниела Алексиева направи отчет на дейността на „Младежки форум 21 век” през периода ноември 2014 г. – октомври 2015 г. и акцентира върху основните приоритети,

международното сътрудничество, проекти, обучения и квалификации, информационни кампании, благотворителни инициативи и други.

На общото събрание бе направен анализ на проекта „Екологично образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности”, реализиран с финансовата подкрепа на швейцарските профсъюзи и Фонда за реформи, свързани с участието на градското общество.

От името на досегашния Управителен съвет на СНЦ „Младежки форум 21 век”, Даниела Алексиева предложи за председател на младежкото сдружение  Тодор Капитанов.

  • 02

Новоизбраното ръководство на  СНЦ „Младежки форум 21 век”  включва: 

Тодор Капитанов – председател; Цветелина Панбукчиян, зам.- председател и Алина Милушева, зам.- председател. За членове на Управителния съвет бяха избрани: Цветелина Вълкова,  Моника Димитрова,  Иванина Янкова и  Цветослав Георгиев.

Даниела Алексиева бе изпратена в редиците на „зрелите“ синдикалисти с благодарности,  букет с цветя и бурни овации.