Еко-център "Приятели на природата" на гости на Ямбол

„Младежки форум 21 век” и Народно читалище „Бъдеще сега” организират информационна и обучителна кампания, която има за цел да повиши екологичната култура и гражданска активност на младите хора, както и изграждане на компетенции и ангажираност на младите хора в България за застъпничество и активно гражданство в сферата на устойчивото развитие и подкрепа за местните общности.

Кампанията се организира в рамките на проект  „Екологично образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности”, реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общестно.

Жителите и гостите на Ямбол могат да посетят младежкия мобилен информационен еко-център "Приятели на природата" на 18 юли 2015 г. от 14 ч. до 19.00 ч. в Градския парк. Организаторите са подготвили много игри и изненади за всички екоисти, пожелали да посетят зеленият мобилен център.

Основна цел на съвместния проект на "Младежки форум 21 век" и Народно читалище "Бъдеще сега" е да се повиши осведомеността и разбирането на младите хора за ползите от неформалното образование по темите екология и устойчиво развитие, както и за взаимовръзката им с техните фундаментални права. Дейностите на проекта целят насърчаване на активното гражданско мислене на младите хора посредством привличането им в атрактивни за тях дейности и инициативи.