Едва една четвърт от младежите търсят работа чрез бюрата по труда

  • 001Glavna_MF21

Бюрата по труда съществено изостават сред предпочитаните методи в процеса на търсене на информация от младите хора. Това показва анкетно проучване сред младежи на възраст до 35 години, изготвено от Сдружение „Младежки форум 21 век” и КНСБ. Резултатите от анкетата бяха представени днес, 7 ноември 2014 г., в рамките на Национална младежка конференция „Европейска гаранция за младежта – възможности и предизвикателства”, организирана от двете организации с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт” – Офис България.

Проучването показва, че 25,4% (или един на всеки четирима) от всички анкетирани търсят информация чрез бюрата по труда. В същото време сред най-предпочитаните източници в процеса на търсене на работа/ стаж са сайтовете с обяви за работа (68,8%), както и използването на информация от роднини и приятели (58,1%).

„Необходимо е провеждането на по-засилена и ефективна информационна кампания за услугите, които предоставят бюрата по труда, чиято съществена задача е да повишат осведомеността по отношение на ползите от Европейската гаранция за младежта (ЕГМ)”, изтъкна по време на конференцията председателят на „Младежки форум 21 век” Даниела Алексиева. „Над 60% от анкетираните заявяват, че не са чували за ЕГМ и за Националния план за изпълнението й”, допълни тя и посочи, че „Младежки форум 21 век” приема идеята на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да бъдат назначени служители в общинските администрации, които допълнително да разясняват ползите, които регистрираните могат да получат в бюрата по труда.

„Коефициентът на младежката безработица е намалял до 25%”, заяви Елка Димитрова – директор дирекция „Политика на пазара на труда” в МТСП. Тя допълни, че спрямо миналата година регистрираните в бюрата по труда безработни младежи са намалели с около 10 хил. души. „Въпреки това процентът е все още много висок”, изтъкна вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов, който участва в откриването на конференцията. Той посочи, че около 55 млн. евро предстои да бъдат насочени към България за реализирането на ЕГМ и е от огромно значение тези средства да бъдат разходвани с точно разписани програми и това да доведе до положителен ефект за младите хора на пазара на труда.

„Коя е гаранцията?” Този реторичен въпрос постави по време на изказването си Лилия Еленкова – председател на Националния младежки форум. Тя посочи, че е задължително да се мисли за резултатите от ЕГМ, но в контекста на достойния труд и на това как по-опитните предават знанията си и се отнасят с младежите. „Ако се отнасят с тях с пренебрежение, след това няма как да очакваме те да са достойни”, изрази опасенията си Лилия Еленкова.

По време на конференцията стана ясно, че „Младежки форум 21 век” ще излезе с официална декларация до новото правителство за това, което е необходимо да направи в борбата с младежката безработица, както и в търсенето на по-широка информираност за възможностите, които предоставя ЕГМ.

Участие в конференцията взеха още представители на Министерство на образованието и науката, на Министерство на младежта и спорта, на Агенцията по заетостта, на Националното сдружение на общините в Република Българи, експерти от КНСБ, представители на работодатели и работодателски организации и други.