Необходима е равнопоставеност между платения и неплатения труд на мъжете и жените

Mladejki_forum

„Ако искаме да разтоварим жените, за да облекчим участието им в труда и професионалния им растеж, трябва да създадем колкото може повече възможности и стимули за мъжете, за да споделят така наречения „неплатен” труд – трудът, който полагат в извънработно време покрай грижите за семейството си и за собственото си развитие.

Само така съотношението между платен и неплатен труд ще може да се изравни между двата пола и да се постигне реална равнопоставеност както на работното място, така и в семейството и обществото като цяло”. Това каза председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) и общински съветник в Столичния общински съвет Екатерина Йорданова по време на откриването на кръгла маса на тема „Младите жени и съвместяването на трудовия и семеен живот”.

Кръглата маса се проведе днес, 1 август 2014 г., и бе организирана в рамките на проекта „Младежко партньорство за европейско качество на обществения транспорт в столицата”, реализиран от СНЦ „Младежки форум 21 век” с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2014 г.

„По въпроса за съчетаването на работата и личния живот в Европа отдавна не стои въпросът за правото на жените да учат, да работят и да имат икономическа и лична независимост”, заяви Екатерина Йорданова и допълни, че сега е необходимо да се мисли как да се улеснява участието на жените в трудовия процес.

Именно поради тези причини реализирането на проекта „Младежко партньорство за европейско качество на обществения транспорт в столицата” е съществено за този сектор. „Целта на проекта е утвърждаването на модел за партньорско взаимодействие между Столична община и младежки граждански структури за постигане на европейско качество на обществения транспорт в столицата чрез развитие на политики за професионално развитие на жените, заети в сектора на обществения транспорт”, обясни пред участниците в кръглата маса Даниела Алексиева – председател на СНЦ „Младежки форум 21 век” и ръководител на проекта. Тя информира, че целевата група на проекта са жени на възраст до 35 години, които са заети в обществения транспорт на столицата или проявяват интерес към професионална реализация в системата на градския транспорт в град София. Проектът цели да обхване около 400 жени, както и жителите и временно пребиваващите в столицата, ползващи услугите на обществения транспорт.

{gallery count=1 height=308 width=758 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0493{/gallery}

Участниците във форума се обединиха около идеята за насърчаване на мъжкото участие в семейните ангажименти. Това може да се случи, като се стимулира използването на правата, заложени в законодателството ни. Една от мерките е възможността за допълнителен 15-дневен платен бащински отпуск от датата на изписване на детето. Друга мярка е прехвърлянето на бащата на отпуска по майчинство след навършване на 6-месечна възраст на детето до изтичане на 410-те дни, за които е предвидено обезщетение. Мерките включват още специална закрила при уволнение за бащите и запазване на длъжността и правото на подобрени условия на труд при завръщането им.

Държавата би могла да съдейства за успешното съчетаване на семейния и трудов живот, като осигурява материална и финансова подкрепа чрез изплащане на помощи, признаване на стаж при изчисляването на пенсионното осигуряване и при самонаети родители. Необходимо е и изграждане на подпомагаща инфраструктура – детски грижи, целодневни училища, центрове за извънучилищни грижи и грижи по време на ваканция, дневни центрове и социални грижи за възрастни хора и други.

Във форума участваха още представители на Столична община, социални партньори, жени, заети в транспорта, младежки и женски организации и мрежи, студенти и други.

Проектът „Младежко партньорство за европейско качество на обществения транспорт в столицата” се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г. Продължителността на проекта е 5 месеца (от 18 юни до 16 ноември 2014 г.), като общата му стойност е 15 500 лв.