Позиция на Управителния съвет на СНЦ „Младежки форум 21 век” относно ескалиращото социално напрежение в страната

Свидетели сме на безпрецедентна политическа, икономическа и социална криза, която ескалира в народно недоволство и опасност за социалния мир в страната ни. Безчинствата на монополите, непрекъснато растящите цени на енергоносителите, високата безработица, постоянното нарастване на необходимите средства за издръжка на живот и водената от правителството политика на "замразяване на доходите" в продължение на близо четири години, са основните причини довели до излизането на улицата на стотици хиляди българи.

 

В така създалата се ситуация огромна е отговорността на Президента на Република България, който по силата на Конституцията е призван да работи за постигането на национален консенсус и запазване на социалния мир в страната. В тази връзка, ние, младите хора, апелираме Президентът на Република България да предприеме необходимите действия за:

  • формиране на Служебно правителство, което да гарантира икономическа и социална стабилност на страната и провеждане на честни, и прозрачни избори за Народно събрание в максимално кратък срок;
  • да проведе спешни консултации с национално представителните синдикални и работодателски организации, и с представители на протестиращите, за възможността заедно с предстоящите избори да се проведе и Референдум за свикване на Велико народно събрание;
  • Организиране на широк публичен дебат, на който да се обсъди проект за промяна на т.н. Конституция на прехода, с която да се промени политическия модел в страната и да се гарантират промени в съдебната система, избора отзоваването на народни представители и министри, гарантиране на гражданска квота в Народното събрание.

С оглед създалата се екстремна ситуация, в рамките на оставащата не повече от една работна седмица на 41-то Народно събрание, настояваме то да предприеме следните незабавни действия:

  • законодателни промени, гарантиращи ефективна защита на потребителите на монополни услуги, както и максимална прозрачност и постоянен радикален контрол върху дейността на ЕРП-та, при вземането на решения за цените на електроенергията;
  • промени в Закона за енергетиката, с които се решава преминаването на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране под избора и контрола на Народното събрание;
  • приемане на решение, с което да възложи на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да промени методиката за образуване на цените на електроенергията;
  • подготовка на пакет от спешни мерки за компенсаторна политика по доходите, която да смекчи ударите на ценовите шокове.

 

Ние, младите хора, членове на „Младежки форум 21 век”, декларираме своята готовност да съдействаме за постигането на тези искания, в рамките на притежаваните от нас експертни компетенции, както и за запазване на социалния мир в страната!