Младежки форум 21 век” при младите в Стара Загора

  • 01

В рамките на V-то юбилейно издание на Ежегодния фестивал на изкуствата „Различният поглед”, който се проведе между 18 и 23 септември 2012 г. в Стара Загора, „Младежки форум 21 век” и КНСБ организираха информационна акция за трудовите, социалните и синдикалните права на българите.

Акцията е част от кампанията „Share with Us”, която младежите стартираха в началото на м. юли и която има за цел да даде възможност на младите хора свободно да споделят проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени при своето развитие и реализиране на пазара на труда и в обществото, както и да предложат иновативни идеи и инициативи в подкрепа на личностното и кариерното развититие на младите в България.

Специално подготвено табло пред информационния център на Младежкия форум провокира младите хора да използват своето креативно мислене и да запишат всяка своя идея, предложение или това как си представят своя трудов живот.

Синдикалисти от Регионалния съвет на КНСБ – Стара Загора предоставяха юридическа консултация, като най-често поставяните въпроси и проблеми от младите хора бяха свързани със заплащането на труда и сключването на трудови доходори при започване на работа.

Съвместна среща се състоя между Националния младежки форум, „Младежки форум 21 век” и кмета на община Стара Загора Живко Тодоров. Обсъдени бяха редица въпроси, касаещи младежката заетост, както и програми за насърчаването й.
Участниците договориха и възможността за създаване на консултативен съвет по въпросите на младежката политика към общината.