Младежите на КНСБ подкрепят инициативата Youth on the Move

КНСБ и нейната младежка организация Сдружение „Младежки форум 21 век” ще се включат в информационната кампания в рамките на младежката инициатива на Европейската комисия „Младежта в джижение” (Youth on the Move), която се провежда в момента в Морската градина на Бургас.  Основна цел на инициативата е подобряването на шансовете на младите хора за намиране на работа, като помага на студентите и стажантите да придобият опит в други страни.


Приоритет за Сдружение „Младежки форум 21 век” е успешното сътрудничество с междунородни и европейски организации при разработването на мерки с цел насърчаване на младежката заетост. В началото на м. май т.г. се проведе и международна младежка конференция, организирана от „Младежки форум 21 век”, на която бяха обсъдени основните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени младежите в Европа. На конференцията участващите над 100 младежи от 16 страни приеха декларация, в която се предлагат конкретни мерки за борба с младежката безработица и подобряването на социалния статус на младежите.

Днес над 30% от младежите в България са без работа, при средно за ЕС около 23% според данни на Евростат. Затова младежите на КНСБ отново напомнят за спешната необходимост от:
1. Създаване на благоприятни условия за професионално, социално и личностно развитие на младите хора;
2. Предоставяне на повече възможности за стажански програми и практическо обучение на работното място; подобряване качеството и ефективността на предлаганите стажове;
3. Разработване на политики и осигуряване на повече възможности за съчетаване на образование и работа, личен и трудов живот, както и за подкрепа на младите семейства;
4. Популяризиране на дейностите по професионално информиране, консултиране и ориентиране на безработни младежи, мотивационно и квалификационно обучение. Развиване на способността на хората сами да планират и управляват собствената си кариера, да развиват своите знания и умения да подобряват пригодността си за заетост;
5. Популяризиране и насърчаване използването на EUROPASS и YOUTHPASS от младите хора като инструменти за самооценка на придобитите от тях знания и умения;
6. Както и редица други мерки за насърчаване на младежката заетост и дойния живот на младите хора в Европа.

В този дух бяха и препоръките на тазгодишната 101-ва сесия на МОТ, която се проведе в Женева и в която президентът на КНСБ Пламен Димитров бе основен говорител на групата на работниците и вицепрезидент на Комитета по младежка заетост. За справяне с младежката безработица МОТ очерта 5 сфери за въздействие – заетост и икономическа политика, пригодност за заетост, политики на пазара на труда, предприемачество и права на работното място.

КНСБ и Сдружение „Младежки форум 21 век” ще участват и със своя шатра на най-големия музикален фестивал в Бургас – Spirit of Bourgas, който започва днес и ще продължи до 5-ти август в Морската градина на областния град. Всички музикални фенове и посетители ще получат информация за своите трудови, социални и синдикални права.