КНСБ и „Младежки форум 21 век” организират международна конференция с участници от 16 държави

На 30 април 2012 г. от 10.00 ч., Конфедерацията на независимите синдикати в България, съвместно със Сдружение „Младежки форум 21 век”, Фондация „Фридрих Еберт” и Паневропейския регионален съвет към МКП (ITUC-PERC), организират Международна младежка конференция на тема „Качествено образование, повече работни места и по-добро бъдеще за младите хора в Европа”.

Форумът е посветен на Международния ден на труда и международната работническа солидарност – 1 май, който е и официален празник на КНСБ.

Конференцията ще се проведе в периода 30 април – 1 май 2012 г. в залата на ет. 2 в сградата на КНСБ и в нея ще вземат участие 100 младежи от различни краища на България и 20 чуждестранни гости от цяла Европа (Азербайджан, Албания, Белгия, Италия, Косово, Кипър, Литва, Латвия, Македония, Румъния, Русия, Турция, Украйна, Хърватска и Швеция).

Приветствия към участниците ще поднесат Пламен Димитров – президент на КНСБ, Зорница Русинова – заместник-министър на МТСП, Григор Градев – изпълнителен секретар на Паневропейския регионален съвет към МКП и г-ца Тугба Балчи – президент на Младежкия комитет на Паневропейския регионален съвет към МКП.

Дискусиите по време на мероприятието ще се фокусират върху предизвикателствата и перспективите на младите хора на Европейския пазар на труда; образованието и обучението чрез мобилност; младежкото  предприемачество; гражданскато активност и доброволчеството; както и върху търсенето на баланса между семейния и професионален живот.

Целта на конференцията е да се дискутират важни теми и въпроси, които пряко засягат младите хора, както и да се привлече вниманието на обществеността и отговорните институции към проблемите на младежта в Европа. Форумът ще завърши с приемането на заключителен документ, съдържащ изводи и предложения на целенасочени дейности в подкрепа развитието на младите хора и справяне със съвременните предизвикателства, като образование, трудова заетост, социално включване, конкурентноспособност, които да бъдат развивани на национално и Европейско ниво.