Проект "Система за синдикално обучение за развитие на капацитета"

През м. януари 2005 година започна изпълнението на проекта „Система за синдикално обучение за развитие на капацитета”, Подпроект „”Синдикално обучение”, координиран от  Синдикалния Институт за сътрудничество и развитие (ISCOD) към Генералната Конфедерация на Труда (UGT), Испания и финансиран от Испанската Агенция за Международно Сътрудничество (AECI) с три годишен срок на изпълнение – до края на 2007 година.
Целите на проекта са укрепване капацитета на  Конфедерацията на Независимите Синдикати в България /КНСБ/ като организация, представляваща интересите на голяма част от работниците и служителите в България, и улесняване на тяхното включване в новите процеси на разширяване на Европа.