Проект (IN.CON.PAR_able) "Възприемане на промените в Европа: засилване на информирането, консултирането и участието в Европейски работнически съвети чрез комуникация и координация" VS/2007/0609 (ноември 2007 – ноември 2008)

Проектът е насочен към насърчаване на обмена на информация и добри практики сред 5 европейски страни (Испания, Италия, Португалия, България и Германия) по отношение на осъществяване на правата за информиране, консултиране и участие в Eвропейските работнически съвети (ЕРС).

Проектът на КНСБ за разрешаване на трудови конфликти по програма "Леонардо да Винчи"

В началото на 2008 г. КНСБ спечели проект за мобилност по секторна програма “Леонардо да Винчи” със заглавие „Обмяна на опит на представители на КНСБ за разрешаване на трудовоправни спорове и конфликти в Италия и Норвегия” (проект № 2008-1-BG1-LEO03-00284). Инициативата за кандидатстване по програмата, както и идеята за темата, са инициирани от департамент “Защита на синдикалните права и синдикализация”, в чиито ресор влизат и действията по разрешаването на възникнали колективни трудови спорове, страна по които са синдикални членове на КНСБ. По тази причина участниците от страна на Конфедерацията в реализирането на проекта са предимно от този департамент, макар че ръководител на групата беше лично президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов. Останалите синдикални представители, осъществили проекта, са както следва:

Match - Анализ на потребностите от обучение на синдикалните преподаватели

Конфедерацията на независимите синдикати в България е партньор по изпълнението на двугодишния проект „Match - Анализ на потребностите от обучение на синдикалните преподаватели” по програма «Грюндтвиг», с участието на 7 партньорски организации от страни-членки на Европейския съюз.