Подобрен социален диалог по безопасност и здраве чрез сътрудничество между България и Норвегия

  • bridj 157
  • bridj 157

На 30.03.2011 г. стартира успешно Заключителната международна конференция „Подобрен социален диалог по безопасност и здраве чрез сътрудничество между България и Норвегия”  в хотел „Дедеман Принцес София”, 30-31 март 2011 г.

Международна конференция по проект „Усъвършенстване процесите на информиране и консултиране на работното място с цел по-добро работническо представителство в Европа” – INFORMIA

Президентът на КНСБ Пламен Димитров откри международна конференция по проект „Усъвършенстване процесите на информиране и консултиране на работното място с цел по-добро работническо представителство в Европа” – INFORMIA, финансиран по бюджетна линия на Европейската комисия 04.03.03.03., Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности”. Той изтъкна значението на функционирането на системите по информиране и консултиране на работното място в страните-членки на ЕС в контекста на Стратегия Европа 2020 и Новият Лисабонски договор, както и перспективите пред труда в Европа и пожела ползотворна работа на участниците в дебатите.

Завърши проект „Отговорността на синдикатите от новите страни-членки в условията на икономическа криза” VS/2009/0189

КНСБ, ОПЗЗ и Картел АЛФА - партньори по проект „Отговорността на синдикатите от новите страни-членки в условията на икономическа криза” VS/2009/0189 обсъдиха в три работни срещи под формата на конференции и уърк-шопове негативните ефекти от икономическата криза в България, Полша и Румъния и антикризисните мерки, предприети от социалните партньори. След заключителната конференция по проекта в Краков теоретичният и практически опит на синдикатите по темата бе обобщен в нарочна финална публикация, която ще бъде разпространена и сред синдикалните структури.

Проект „Това е моят шанс да намеря себе си”

Шест младежи  успешно завършиха мотивационното си  обучение и вече са подписали трудовите си договори за работа в областта на  мъжко и дамско шивачество,облицоване с керамични и други видове плочи и дърворезба. Младежите са мотивирани да започнат работа по Проект „Това е моят шанс да намеря себе си”, който дава шанс на седемдесет безработни младежи на възраст до 29 години, с основно и по-ниско образование, да придобият различни занаятчийски умения, съответстващи на тяхното желание и вътрешна мотивация.
Проектът е съвместен между Българската занаятчийска камара и КНСБ и се финансира от министерството на труда и социалната политика.

Стартира интернет страницата на проект "Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД"

Уважаеми посетители,
стартира интернет страницата на проект "Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД", изпълняван от КНСБ в партньорство с БСК в рамките на Оперативна програма "Човешки ресурси" за периода 2009-2013 г..
В новата страница ще намирате подробна и разнообразна информация за хода на дейностите по проекта, предстоящи събития, актуални новини, снимки, да участвате в различни анкети, както и да давате своето мнение и препоръки. 
Очакваме ви на този адрес: www.knsb-flexsecurity.org

Image