Проучване на МКП: Мултинационалните компании да отговарят за своите подизпълнители

  • 01Мултинационалните компании трябва да отговарят за действията на своите подизпълнители, особено когато става въпрос за плащания под минималните нива, робство, принудителен труд. Това сочи изследване на МКП, огласено във Виена.

Проучването, направено в икономиките от Г-20, които обхващат половината от световното население и произвеждат същата част от БВП на планетата.
Над 80 на сто от хората смятат, че големите вериги трябва да бъдат отговорни към компаниите, които работят за тях. Нещо повече – интервюираните считат, че те трябва да дават пълна и публична информация за това, което подизпълнителите правят. Тук няма разлика и по възраст, както хората над 55, така и по-младите смятат, че световната марка означава отговорност към обществото и право на публичност за действията на по-малките компании, които допринасят за работата на концерните, се казва в проучването.

Най-високите проценти съгласие са получени в Южна Корея (91%), Великобритания (86%) и Индия (84%). Най-ниските нива са в Аржентина – 74%.

Като част от международната синдикална общност, КНСБ и нейните основни членове, в сътрудничество с КРИБ и БСК стартираха на 4 октомври Национална кампания за „Достоен труд на доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“. Тя започна от столицата с посещение в „Сименс“ АГ и се пренесе в регионите на Бургас, Варна, Шумен, Търговище, Хасково, Стара Загора и още много български градове. До момента по кампанията са посетени близо 80 големи български и чужди компании. Проектът ще продължи през следващите седмици и месеци, както и през 2017 година. Целта е да се съдейства на работниците, работодателите и мениджърите на малки и средни предприятия(МСП) от веригите за доставки за подобряване на техните знания и умения, основно чрез пренасяне на опит и практики на техните възложители – МНК, на техните поделения в България и на големите български компании, които членуват в браншовите организации на БСК и КРИБ.

Основният стремеж на кампанията е да се подобрят условията на труд, да се повиши качеството на работните места в малките и средни предприятия (МСП) - част от производствените вериги, чрез усъвършенстване на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти в МСП.