NILE - Европейска мрежа за междукултурно учене

NILE - MРЕЖА ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО УЧЕНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ В ЕВРОПА

Европейска Конференция и срещи на партньорите в проекта

NILE – същност
В дните 17-20 май 2007г., двадесет и четирите партньорски организации в мрежата NILE се срещнаха в Сопот, морския курортен център, близо до Гданск в Полша, за да обсъждат въпроси, свързани с ролята и отговорностите на медиите в насърчаване на интеркултурния диалог. Доброто сътрудничество между работещи в областта на образованието за възрастни и представители на различни медии бяха във фокуса на четирите работни тематични групи от мрежата NILE. Възможността за участие в телевизионна дискусия, излъчена в Полша в рамките на програмата „Европа е тук” беше вълнуващо преживяване и пример за добра практика в областта на междукултурното общуване.

На територията на Северна Полша, където е разположен Сопот, малцинствата не са така често срещани, както на други места в Европа. Най-значимите малцинствени общности тук са тези на мюсюлманите (по-малко от 150 души), евреите (по-малко от 150) и кашубите – етническо полско малцинство, наброяващо няколко хиляди от местното население от около 40 000 (в Сопот), 500 000 (в Гданск). Кашубите са етническо малцинство, отличаващо се от поляците както по езиковата си, така и по своята културна идентичност. По своя произход те се отнасят към западните славяни и се твърди, че са се заселили по тези земи от преди 1 500 години.
Вдъхновени от проекта NILE, полските партньори, в лицето на Асоциацията на гражданските медии (А4СМ), занимаващи се с изготвяне на филмови продукции по въпроси, свързани с малцинствата, бяха домакини на срещата на NILE в Сопот. Те посветиха това събитие на насърчаването и разпространение на интеркултурното учене и диалог в Полша, като използваха експертния капацитет на всички партньори в този проект.

TV-Дебатът и Европейската конференция

На 4-те горещи стола по време на дебата бяха Беате Шмит-Белау – координатор на NILE, Баши Курайши – директор на „Медиа уотч (Media Watch), Валдемар Янда – представител на померано-кашубското дружество и отговаряха на въпроси, сред които: Защо е необходим на Европа интеркултурен диалог? Как той може да се приведе в практиката на образованието за възрастн? Как сегашното състояние в Полша е обречено да бъде и каква трябва да бъде специфичната роля на медиите в тази област?
Други партньори от мрежата NILE, Ленфорд Уайд от NIACE, Клер Фрашонот Института Panos, Париж, Милица Пешич от Института за медийно разнообразие в ОК и Мария Хиртенленер и Сузане Гратцл от IZKS в Австрия дадоха различни примери как работи на практика интеркултурния диалог между различните групи и журналистите.
В дебата виртуално се включиха и още известни личности, като Жан-Мари Беллин от TV France, Дъжид Лоуен от EURONEWS, Анита Байя от BBC, които със своето участие дадоха още теми за размисъл, а представители на мюсюлманската и еврейска общности, като проф. Синяк и проф. Стегнер от Университета в Гданск подкрепиха разгорещената дискусия. В заключение от дебата стана ясно, че в областта на интеркултурния диалог не само в Полша, но и в цяла Европа участват различни заинтересовани страни и актьори.

На „Горещите столове” от дясно на ляво: Беате Шмит-Белау, Валдемар Янда, Баши Курайши, Артур Яблонски
Дебатът, продължил 5 часа (включително и подготовката), бе последван от презентации на отделните тематични работни групи в рамките на NILE пред широка публика от работещи в сферата на образованието за възрастни. Тази част се проведе в градската зала на Сопот.
Сутрешната сесия на следващия ден се проведе във формат креативен уъркшоп и даде възможност за повече интерактивни дейности със студенти по журналистика и социални дейности. Ленфорд Уайт от NIACE представи наскоро публикуваната Програма за многообразието в образованието на общността във Великобритания, а Милица Пешич и Баши Курайши водиха семинара как да работят младите журналисти, подкрепяйки ги с много примери от своята практика.

NILE- международна партньорска среща
Основна цел на срещата бе да се даде възможност на четирите тематични групи в мрежата на NILE да обменят опит от работата си по проекта, както и да планират бъдещите си дейности от втората фаза на проекта 2005-2008 г.
Фокусът на проекта е да допринесе за увеличаване на знанията в областта на интеркултурното учене в работа с групи със смесен етнически беграунд, в институции и организации, в работата с медиите и развиване на умения за трансфер на примерите на успешна практика в нашата пряка работа и в разпространението им.
Срещите на групите в мрежата, както винаги са доказателство за широка перспектива и ниво на разбиране между различните страни по въпросите за интеркултурното учене, миграционните процеси и културното многообразие. В този смисъл, тези срещи са чудесна възможност за интеркултурно учене и обучение, илюстрирайки усилията, трудностите, често пъти дори и отчаянието в процеса на търсене на разбиране на „другата” перспектива.

Заключение
От ТВ дебата и конференцията стана ясно, че европейските страни са на много различни етапи в дебата за интеркултурния диалог, многообразие и антидискриминация. Мрежи, изградени от партньорски институции, каквато е в случая NILE представляват уникална възможност да се учим едни от други. Поради тази причина Мрежата за междукултурно учене търси подкрепа в медийните среди с идеята да разработи филм като един по-успешен начин за трансфериране на тези уроци и послания, в сравнение с изработването и разпространяването на брошури и презентации. На тази конференция мрежата NILE представи своята първа DVD продукция в рамките на проекта TANDEM – за интеркултурния диалог между полиция и мигранти в Австрия.
В заключение можем да обобщим, че обменът на информация и добър опит между страните в Европа се нуждае от финансова подкрепа. Без тази финансова подкрепа по подпрограма Грундтвиг мрежата NILE сама не би могла да осъществи такъв студиен дебат. Това стана възможно единствено с общите усилия на полските партньори, които успяха да осигурят допълнително финансиране за изработването на серия филмови продукции за „ЕВРОПА Е ТУК”. Това е най-успешния пример на добра практика и добавена европейска стойност, в който различните заинтересовани страни работят заедно без условности и извън стереотипите на своите организации!

Автор: Беате Шмидт-Белау, Ръководител на проекта
Превел: В. Васильонова