Среща по проект "Участие на синдикатите в миграционните потоци"

www.sindicatoseinmigration.org  
 
В периода 16 –18 декември 2006г. в Мадрид се проведе среща на партньорите за планиране и координация на дейността в рамките на двустранен проект „Участие на синдикатите в миграционните потоци” 2006-2007, финансиран от програмата на Синдикален институт за сътрудничество и развитие (ISCOD) към Общата конфедерация на труда (UGT), Испания.
В нея участваха координаторите на регионалните офиси на ИСКОД в провинциите Арагон, Валенсия, Мадрид в Испания, както и директорите на миграционните информационни офиси на ISCOD в Колумбия, Еквадор и България.
Срещата бе открита и водена от г-жа Рейес Велия – отговаряща за програмата на ISCOD „Нови действия за консолидация на синдикалната програма 2004-2007”. Встъпително слово произнесе г-н Хосе Мансанарес Нунес, директор на ISCOD. Той подчерта значението на тази програма за изпълнение целите на Синдикалния институт в борбата с нелегалната емиграция в Испания и приветства участниците за усилията им в тази област.

Г-н Феликс Янос – отговарящ за международното сътрудничество на ISCOD в рамките на програмата докладва за дейностите на международните партньори по проекта към момента, както и предпоставките за бъдещи такива.
Съ-директорите на проектите от Колумбия и България представиха своята работа и дадоха примери от опита си в областта на информирането и консултирането и обучението на желаещите да емигрират в Испания свои граждани.
Г-жа Юлия Симеонова разказа за новооткрития информационен офис в България и сътрудничеството на КНСБ с националната АЗ към МТСП за общи действия за легална трудова миграция на българи в Испания и подчерта големия интерес на медиите и гражданите към тази дейност на Конфедерацията и високата оценка на министър Масларова и консул Люсия Манрике от посолството на Кралство Испания в София.
Направена бе съпоставка между отделните примери на добра практика, в опит да се извлекат общите черти и да се изведе модел за работа, трака че да се изпълнят политическите решения за повишаване информираността на гражданите, намаляване на миграционния натиск върху Испания и превенция на заетостта в сивата икономика. Колегите приветстваха усилията на българските партньори и благодариха за добрата работа досега и ни пожелаха постоянство в бъдеще.
Г-жа Ана Мария Коррал Хуан, конфедерален отговарящ в департамент „Миграция” на UGT говори за деликатния баланс между имиграцията и социалната позиция на синдикатите за ситуацията на пазара на труда в Испания. На въпроса за транзитния период за свободно движение на работещи от България и Румъния след 1 януари 2007 г., тя обясни, че през този транзитен период ще се даде възможност на всички пребиваващи на територията на Испания граждани от тези две страни да формализират документите си и легализират положението си.
Приоритет на департамент „Миграция” на UGT за периода 2007-20013 г. ще е укрепване и развиване на нови международни информационни центрове – от една страна за подбор на работници и от друга – за бизнеса.

В заключение на работната среща г-жа Рейес Велия подчерта необходимостта от:

  • Укрепване на работата на мрежата от информационни центрове в и извън Испания
  • Работа в областта на имиграцията и съвместното сътрудничество и развитие отчитайки социалната реалност – културен и социален беграунд на мигрантите, с оглед на по-пълното им интегриране в приемащото ги общество, запазване и засилване значението на семейните и общностните ценности
  • Мултиплициране на постигнатите резултати с оглед подобряване качеството на живот
  • Близко сътрудничество с консулските служби в страните-излъчващи миграционни потоци.


Участието ни в тази работна проектна среща ще допринесе за изпълнение на поетите от КНСБ ангажименти в рамките на проекта, укрепване на връзките между отделните информационни центрове, ангажирани в тази програма, както и генериране на идеи за бъдещи съвместни дейности.