Проект "Мрежа за междукултурно учене в Европа" NILE -2

http://www.intercultural-learning.net  
 
Цел на проекта: Мрежата за междукултурно учене в Европа е първата мрежа, обхващаща партньорски организации, работещи в сферата на интеркултурното учене от 20 европейски страни, която си поставя за цел да разпространява междукултурното учене в Европа, да търси и развива систематизирано потенциала на преподавателите на възрастни, работещи в тази област. В продължение на три години партньорите ще работят за разбиране на:
·Как работи междукултурното учене в различна реда и на различни нива и как учебната среда се повлиява от общата политика и отношение към чужденците
·Как да се ползва разнообразието от опит, дефиниции, идеологии и образователни практики в областта на междукултурното учене за повишаване на качеството на процеса на европейско ниво и как то може да се превърне в критерий на качеството в процеса на учене през целия живот.

Продължителност на проекта: 36 месеца, октомври 2005 – септември 2008

Резултати:
·организиране и повеждане на европейска конференция в Гданск през 2007 г. “Междукултурното учене като средство за преодоляване на негативните стереотипи, отразени в медиите на Белорусия, Украйна и Русия”
·организиране и повеждане на европейска конференция в Мадрид през 2008 г. “ Управление на многообразието в мултикултурна Европа – какво може да научи обществото от мигрантите, малцинствата, бежанците”
·разработване на анализи, примери с учебна цел, добри практики, наръчник за преподавателите, мултимедиини продукт с учебна цел от партньорите, разделени в тематични малки групи.