Колективното договаряне е ефективен начин за управление на трудовата сила

Международна конференция "Достоен труд"

Колективното трудово договаряне (КТД) е ефективен начин за управление на трудовата сила и е в полза както на работодателите, така и на работниците и служителите. Такова виждане изрази Ролф Негорд – директор „Колективно трудово договаряне и индустриални отношения” в Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO). Темата за КТД бе засегната в рамките на международната конференция „Достоен труд и диалог чрез обмен на добри практики между Норвегия и България”, която се проведе на 26 и 27 май 2014 г. в София.

Конференцията бе организирана от КНСБ по съвместния проект на синдиката, Българската стопанска камара (БСК), Норвежката конфедерация на синдикатите (LO) и NHO „Достоен труд и диалог чрез обмен на добри практики”. Целта на конференцията бе да се представят резултатите от осъществените проучвания на опита и примерите за добри практики на социалния диалог за достоен труд в Норвегия и България.

В презентацията си Ролф Негорд наблегна на ползите за работодателите от процеса на КТД: „Колективното договаряне облекчава връзката между синдикати и работодатели. Много по-трудно е да се преговаря индивидуално”, подчерта той. Негорд добави, че КТД е своеобразна застраховка за работодателя, тъй като се намалява рискът от социално напрежение, разрешават се проблемите и се постига единомислие. Негорд информира, че в Норвегия 80% от работещите са обхванати от колективни договори, като подчерта, че в скандинавската страна е по-лесно да промениш закон, отколкото колективен трудов договор.

Конференцията откри президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той коментира последиците от европейските избори на 25 май 2014 г. „Европа е на прага да вземе важни решения и да предприеме промени”, каза той и добави, че България, която е най-бедната страна-членка по доходи и като степен на неравенство, трябва да направи същото. Пламен Димитров изрази очакване от българските евродепутати да предприемат национално-отговорни действия. Президентът на КНСБ коментира, че вече има достатъчно аргументи да се поставя темата за предсрочни парламентарни избори. „Дали ще има промени в правителството, обаче, не е толкова важно, колкото това да видим готовността на управляващите за стимулиране на икономическото развитие, а оттам – и на доходите на работещите българи”, категоричен бе Пламен Димитров.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова отбеляза, че се очаква скоро кабинетът да представи отчет за първата година от работата си и актуализирани насоки за работа в следващите периоди. Тя подчерта, че в актуализираната програма на правителството задължително ще бъдат заложени мерки, свързани с икономическото развитие на страната. „Без растеж не можем да правим адекватна социална политика”, изтъкна заместник-министърът.

„Работодателите трябва да бъдат образовани, синдикатите не трябва да бъдат конформисти, а държавата трябва да бъде реформатор”, отбелязаха участниците в международната конференция.

  • 01

В своето изявление Ханс Нилсен от LO подчерта, че целта норвежкото правителство е да насърчава достойния труд във всички организации и да работи в посока икономическо развитие на страната. „Когато се създава и произвежда повече, има какво да се разпределя”, подчерта Нилсен.

Той цитира проучвания, според които заетите в Норвегия са 2,6 млн. при население около 5 млн. души (по последни преброявания). Безработицата в страната е около 3,4% с тенденция да се увеличава. Ханс Нилсен добави, че в Норвегия се работи в посока ограничаване на социалния дъмпинг. „Принципът на равнопоставеност е много важен за нас и затова работим усилено заедно с останалите социални партньори”, подчерта той. Нилсен наблегна и на т. нар. „Северен скандинавско-норвежки модел”, според който високата заетост и високата степен на синдикална организираност са приоритет.

В конференцията взеха участие още Н.Пр. посланикът на Кралство Норвегия в Република България Катерина Викьор, вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, изпълнителният секретар на КНСБ и ръководител на проекта Юлия Симеонова, главният директор на „Браншови организации” на БСК Кирил Желязков и други.

 Всички материали от конференцията могат да бъдат намерени на следния линк:
http://dwd.hse-bg.org/index.php/bg/publichnost/zaklyuchitelna-konferentziya