Стартира „Шанс за работа – 2014” – партньорство и отговорност

На 24 февруари 2014 г. стартира проектът „Шанс за работа – 2014 година”. Проектът е предизвикателство и отговорност на структурите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Наши цели са заетост, достоен труд, справедливост, сигурност и социална отговорност към всички заети и безработни лица. Разработването на проекта и неговата реализация са насочени към две рискови групи на пазара на труда – младежи до 25 години без образование, квалификация и трудови навици и безработни лица с възраст над 50 години.

Защо разделихме проекта на две части?

Първата част – „зелени” работни места за младежи от 25 до 29 години е в изпълнение на „Интегрираната програма на КНСБ за гаранция на младежта”.
В проекта са предвидени мотивация, обучение по проект „Работник в озеленяването” и тримесечно стажуване на безработни младежи от 25 до 29 години. Целевата група е с ниско образование, рано напуснали училище без квалификация и трудови навици. Броят на младежите, които ще бъдат обхванати от проекта е 400. Мотивацията и обучението ще се извършат чрез Колежа за работническо обучение, а стажуването ще се извърши от партньора на проекта – Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). При показани добри резултати при обучението и при стажуването, младежите ще останат на постоянен трудов договор. След приключване на обучението в Центъра за професионално обучение на НКЖИ ще се проведе допълнително обучение по специфични специалности на структурата, за осигуряване на по-качествени и по-добре платени работни места.

Безработните младежи ще бъдат осигурени от Дирекциите „Бюро по труда” с подбор с участието на представители на НКЖИ.

Втората част на проекта е насочена към втората рискова група на пазара на труда – безработни над 50 години. Броят на участниците е 1554 безработни. Поради продължителен престой като безработни и характера на бъдещата им професия „болногледачи”, те ще бъдат обучени по ключовата компетентност „Работа в екип”, след което ще усвоят част от професията „болногледач” в 98 болници и социални заведения – партньори по проекта. След приключване на обучението, 40% от тях ще останат за стажуване по три месеца в болниците и социалните заведения.

Тази част от проекта продължава за трета година поради успеха й и изразеното желание от страна на безработни и работодатели.

В първите два проекта на постоянен трудов договор остават 50% от стажувалите, а част от останалите са наемани като болногледачи при семейства в нужда.

Проектът се финансира от държавния бюджет в частта обучение и стажуване. Партньорите осигуряват допълнително финансиране за работно облекло, безопасни условия на труд, средства, необходими за самото работно място и други доплащания.

КНСБ разработи и ще осъществи проекта, защото нейните структури и служители са убедени, че ангажирането с проблемите на хората и осигуряването на конституционното право на труд е преди всичко човешки ангажимент.